Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Situatia platilor (executia bugetara) conform anexei