Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Transparență

 

2022

ANUNT NR 223 DIN 10.01.2022- PRIVIND PR.DE HOT PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE 2022
PRUNDENI- PROIECT DE HOTARARE NR 2 DIN 11.01.2022 -PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE
ANUNT NR 403 DIN 14.01.2022-PROIECT DE HOT PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHIDERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2021
PRUNDENI-PROIECT DE HOT NR 24 DIN 28.03.2022-PRIVIND DEBLOCAREA SI UTILIZAREA FONDULUI DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA CL PRUNDENI
PRUNDENI-RAPORTUL PRIMARULUI ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR CONF. ART 289 ALIN 1 DIN OG 57-2019 PRIVIND CODUL ADMIMISTRATIV NR 3024 DIN 25.03.2022
PRUNDENI ANUNT PROIECT DE HOT NR 25 – INDEXAREA CU RATA INFLATIEI A IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL FISCAL 2023….
PRUNDENI-TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONFORM LEGII NR 153-2017, ART.33, ALIN 1-LA DATA DE 31.03.2022
PRUNDENI- ANUNT NR 3524 -PROIECT DE HOT NR 26 DIN 5.04.2022-PRIVIND CONCESIONAREA UNEI SUPRAFETE DE 681.701 MP TEREN, FORMAT DIN 4 LOTURI AFLAT IN PROPR.PUBLICA A COM PRUNDENI
PRUNDENI ANUNT NR 3523 -PROIECT DE HOT NR 27 DIN 5.04.2022-PRIVIND APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIERII PATRIMONIULUI COM PRUNDENI
PRUNDENI- PROIECT DE HOT NR 33 DIN 7.04.2022-PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PT FUNCTIONARII PUBLICI SI PERS.CONTRACTUAL
PRUNDENI- P-V NR 3564 – DE AFISARE PROIECT DE HOT NR 34 DIN 7.04 2022-PRIVIND APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA A UNUI SPATIU AFLAT IN PROPR. PUBLICA A COM PRUNDENI

P-V NR 5197 DIN 23.05.2022 DE AFISARE PROIECT DE HOT PRIVIND CONCESIONAREA UNEI SUPRAFETE DE 31MP

 

 

 

 

 

 

2019

Indexare Impozite si Taxe 2019

HOTARARE NR 17 / 2019 STABILIREA SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI SI CONTRACTUAL  2019

PROIECT DE HOTARARE  PRIVIN STABILIREA SALARIILOR FUNCTIONARILOR PUBLICI SI CONTRACTUALI 2019

2020

PROIECT DE HOTARARE NR 12-PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PT.2021-2023

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONF LG.153-2017,ART.33,ALIN.1-LA DATA DE 31.03.2020

ANUNT NR 3828 DIN 07.05.2020- PRIVIND TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA

ANUNT NR 6879 DIN 06.08.2020- PROIECT DE HOTARARE -RECTIFICARE BUGET

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONF LG.153-2017,ART.33,ALIN.1-LA DATA DE 30.09.2020

ANUNT NR 10307 DIN 21.11.2020- REFERITOR LA PROIECT DE HOTARARE RECTIFICARE BUGET LOCAL SI PROIECT DE HOTARARE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE ,TAXE SPECIALE PT 2021

 

2021

ANUNT NR 615 DIN 21.01.2021 CU PRIVIRE LA PROIECT DE HOT -PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE STABILIRE SI APLICARE TAXA DE SALUBRIZARE PT 2021

PRUNDENI ANUNT NR 1333 DIN 11.02.2021 PRIVIND ELABORAREA PROIECT DE HOTARARE NR 16

PRUNDENI ANUNT NR 2742 DIN 22.03.2021-PROIECT DE HOT. NR 25

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONF LG.153-2017,ART.33,ALIN.1-LA DATA DE 31.03.2021

PRUNDENI ANUNT NR 3177 DIN 01.04.2021-PROIECT DE HOT. NR 24

PRUNDENI ANUNT NR 3216 DIN 01.04.2021-PROIECT DE HOT. NR 27

ANUNT NR 4910 DIN 25.05.2021-PRIVIND PR.HOT. INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

ANUNT NR 4910 DIN 25.05.2021-DEZBATERE PUBLICA PRIVIND CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC PT GESTIONAREA CAINILOR FARA STAPAN

P-V DIN 16.06.2021-

PRUNDENI ANUNT NR 5948 DIN 29.06.2021-PROIECTE DE HOTARARE IULIE 2021

ANUNT TRANSPARENTA DECIZIONALA NR 7274 DIN 10.08.2021

ANUNT NR 8400 DIN 14.09.2021-PROIECT DE HOTARARE NR 58- PUZ

ANUNT PROIECT DE HOTARARE NR 59 DIN 15.09.2021

TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE CONF LG.153-2017,ART.33,ALIN.1-LA DATA DE 30.09.2021

PRUNDENI ANUNT PROIECT DE HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT TEREN INTRAVILAN -15.10.2021

ANUNT PROIECT DE HOTARARE PRIVIND APROBAREA PUG SI  RLU COM PRUNDENI NR 10121 DIN 28.10.2021

ANUNT REFERITOR LA ELABORAREA UNUI PR. DE HCL PRIVIND APROBAREA NIVELULUI IMPOZITELOR, TAXELOR SI A ALTOR SUME CUVENITE BUGETULUI LOCAL PT 2022-NR 10197 DIN 29.10.2021