Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Hotărâri Monitor

2021

Hotararea 1 din 08.01.2021

Hotararea 2 din 08.01.2021

Hotararea 3 din 08.01.2021

Hotararea 4 din 08.01.2021

Hotararea 5 din 28.01.2021

Hotararea 6 din 13.01.2021

Hotararea 7 din 28.01.2021

Hotararea 8 din 28.01.2021

Hotararea 9 din 28.01.2021

Hotararea 10 din 13.01.2021

Hotararea 11 din 13.01.2021

Hotararea 12 din 25.02.2021

Hotararea 13 din 20.02.2021

Hotararea 14 din 25.02.2021

Proces verbal la hotarari din 08.01.2021

Proiect de hotarare 15 din 08.02.2021

Hotararea 15 din 01.03.2021

Hotararea 16 din 25.03.2021

Hotararea 17 din 25.03.2021

Hotararea 18 din 25.03.2021

Hotararea 19 din 12.03.2021

Proiect de hotarare 17 din 15.02.2021

Proiect de hotarare 14 din 08.02.2021

PV Consiliul Local 28.01.2021

Hotararea 20 din 25.02.2021

Hotararea 21 din 25.02.2021

Hotararea 22 din 22.04.2021

Hotararea 23 din 22.04.2021

Hotararea 24 din 22.04.2021

PV din 01.03.2021

Hotararea 25 din 22.04.2021

Hotararea 26 din 22.04.2021

Hotararea 27 din 22.04.2021

Hotararea 28 din 22.04.2021

Hotararea 29 din 22.04.2021

Hotararea 30 din 06.05.2021

Hotararea 31 din 25.05.2021

Hotararea 32 din 25.05.2021

PV din 25.03.2021

Hotararea 33 din 25.05.2021

Hotararea 34 din 25.05.2021

HCL NR 35 DIN 25.05.2021

HCL NR 36 DIN 25.05.2021

HCL NR 37 DIN 25.05.2021

HCL NR 38 DIN 30.06.2021

HCL NR 39 DIN 30.06.2021

HCL NR 40 DIN 30.06.2021

HCL NR 41 DIN 30.06.2021

HCL NR 42 DIN 30.06.2021

HCL NR 43 DIN 30.06.2021

HCL NR 44 DIN 23.07.2021

HCL NR 45 DIN 23.07.2021

HCL NR 46 DIN 23.07.2021

HCL NR 47 DIN 23.07.2021

HCL NR 48 DIN 23.07.2021

HOT NR 49

HOTARAREA NR 50

HCL NR 51

HCL NR 52

HCL NR 53 DIN 20.09.2021

HCL NR 54 DIN 20.09.2021

HCL NR 55 DIN 20.09.2021

HCL NR 56 DIN 20.09.2021

HCL NR 57 DIN 21.10.2021

HCL NR 58

HCL 59 DIN 21.10.2021

HCL 60 DIN 21.10.2021

HCL 61 DIN 21.10.2021

HCL 62 DIN 21.10.2021

HCL 63 DIN 21.10.2021

HCL NR 64 DIN 21.10.2021

HCL NR 65 DIN 21.10.2021

HCL NR 66 DIN 08.11.2021

HCL NR 67 DIN 15.12.2021

HCL NR 68 DIN 15.12.2021

HCL NR 69 DIN 15.12.2021

HCL NR 70 DIN 15.12.2021

HCL NR 71 DIN 15.12.2021

HCL NR 72 DIN 15.12.2021

HCL NR 73 DIN 15.12.2021

HCL NR 74 DIN 15.12.2021

HCL NR 75 DIN 15.12.2021

HCL NR 76 DIN 15.12.2021

HCL NR 77 DIN 23.12.2021

HCL NR 78 DIN 23.12.2021

P-V DIN 20.09.2021

P-V DIN 21.10.2021

PROIECT DE HOT NR 49 DIN 02.08.2021

P-V DIN 23.07.2021

P-V DIN 30.06.2021

P-V DIN 31.08.2021

P-V DIN 22.04.2021

P-V DIN 25.05.2021

PROIECT HOT NR 13 DIN 08.02.2021-PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI COM. PRUNDENI IN AGA -APA VALCEA-

PROIECT DE HOTARARE NR 14 DIN 08.02.2021-PRIVIND SCUTIREA DE 100% DE LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRI SI TERENURI

PROIECT DE HOTARARE NR 15 DIN 08.02.2021

PROIECT DE HOT. NR 49 DIN 02.08.2021 -PRIVIND DELEGAREA SERV. PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COM PRUNDENI, JUD VL

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE A CL PRUNDENI DIN 20.09.2021

PRUNDENI-ANUNT-PROIECT-DE-HOTARARE-PRIVIND-TRECEREA-DIN-DOMENIUL-PUBLIC-IN-DOMENIUL-PRIVAT-TEREN-INTRAVILAN-15.10.2021 ANUNT-PROIECT-DE-HOTARARE-PRIVIND-APROBAREA-PUG-RLU-COM-PRUNDENI-NR-10121-DIN-28.10.2021

ANUNT-NR-8400-DIN-14.09.2021-PROIECT-DE-HOTARARE-PUZ

ANUNT-PROIECT-DE-HOTARARE-NR-59-DIN-15.09.2021

PRUNDENI-ANUNT-NR-3216-DIN-01.04.2021-PROIECT-DE-HOT.-NR-27

PRUNDENI-ANUNT-NR-3177-DIN-01.04.2021-PROIECT-DE-HOT.-NR-24

PRUNDENI-ANUNT-NR-2742-DIN-22.03.2021-PROIECT-DE-HOT.-NR-25

HCL-NR-29-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-SI-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2021 (1)

ANUNT-NR-615-DIN-21.01.2021-CU-PRIVIRE-LA-PROIECT-DE-HOT-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-STABILIRE-SI-APLICARE-TAXA-DE-SALUBRIZARE-PT-2021

PRUNDENI-HOT-NR-40-DIN-30.06.2021

PROIECT-DE-HOT.-NR-49-DIN-02.08.2021-PRIVIND-DELEGAREA-SERV.-PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM-PRUNDENI-JUD-VL

PROIECT-DE-HOT.-NR-49-DIN-02.08.2021-PRIVIND-DELEGAREA-SERV.-PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM-PRUNDENI-JUD-VL-1

HCL  PRUNDENI 2020

HCL NR 1 DIN 09.01.2020 -PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZV. PE 2019

HCL NR 2 DIN 24.01.2020 PRIVIND APROBAREA ROF AL C.L.PRUNDENI, JUD.VALCEA

HCL NR 3 DIN 24.01.2020-PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI PRESTARI SERVICII DESEURI MENAJERE -S.C. B.C.A VIO SERVICE S.R.L. DROBETA TR.SEVERIN SI COM PRUNDENI

HCL NR 4 DIN 24.01.2020-PRIVIND STABILIREA CUANTUMULUI INDEMNIZATIEI LUNARE PT PARTICIPAREA CONSILIERILOR LOCALI LA SEDINTELE C.L.

HCL NR 5 DIN 24.01.2020-PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU ANUL 2020

HCL NR 6 DIN 24.01.2020-PRIVIND INCHEIEREA ACTULUI ADITIONAL PT.PRELUNGIREA CONTRACT. DE ASISTENTA JUDICIARA CU CAB.INDIV. DE AV. CAPRARU ILIE

HCL NR 7 DIN 24.01.2020-PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA, PE TERMEN LIMITAT, A AUTOGUNOIEREI COMPACTOARE PRUNDENI,CATRE MUN DRAGASANI

HCL NR 8 DIN 24.01.2020-PRIVIND DELEGAREA UNUI CONS.LOCAL SA INDEPLINEASCA TEMPORAR ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI

HCL NR 9 DIN 20.02.2020-PRIVIND RETRAGEREA DELEGARII CONS.LOCAL PAUNESCU TITEL CARE INDEPLINESTE TEMPORAR ATRIBUTIILE DE VICEPRIMAR

HCL NR 10 DIN 20.02.2020-PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2019

HCL NR 11 DIN 20.02.2020- PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE 2020 SI ESTIMARI 2021-2023

HCL NR 12 DIN 20.02.2020- PRIVIND PLANUL DE LUCRARI DE INTERES LOCAL PT REPARTIZAREA ORELOR DE MUNCA PRESTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

HCL NR 13 DIN 20.02.2020- PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR IN COM PRUNDENI

HCL NR 14 DIN 20.02.2020- PRIVIND APROBAREA RETELEI SCOLARE DIN COM.PRUNDENI PT 2020-2021

HCL NR 15 DIN 20.02.2020- PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

HCL NR 16 DIN 20.02.2020- PRIVIND APROBAREA CONTRIBUTIEI PRIMARIEI PRUNDENI PT FUNCTIONAREA COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN

HCL NR 17 DIN 27.02.2020- PRIVIND MODIF.ANEXEI 1 LA HCL NR 3 DIN 24.01.2020

HCL NR 18 DIN 30.03.2020-Privind alegerea presedintelui de sedinta

HCL NR 19 DIN 30.03.2020 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.8-2020 DE DELOGARE A UNUI CONSILIER LOCAL SA INDEPLINEASCA TEMPORAR ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI COM. PRUNDENI

HCL NR 20 DIN 30.03.2020 PRIVIND REVOCAREA HCL NR.9-2020 PRIV. RETRAGEREA DELEGARII CONS. LOCAL PAUNESCU TITEL CARE INDEPLINESTE TEMPORAR ATRIBUTIILE DE VICEPRIM

HCL NR 21 DIN 30.03.2020 PRIVIND APROBAREA INSTITUIREI TAXEI SPECIALE SI A REGULAMENTULUI PRIV. ADMIN. TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE IN COM PRUNDENI

HCL NR 22 DIN 30.03.2020 PRIV RESPINGEREA PLANGERII PREALABILE INREG LA CONS. LOCAL PRUNDENI SUB NR. 2346-09.03.2020 FORMULATA DE MANOLEA ELENA IMPOTRIVA HCL NR.26-31.07.2019

HCL NR 23 DIN 30.03.2020 PRIV. MODIFICAREA SI COMPLETAREA HCL NR.2-2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CL PRUNDENI

HCL NR 24 DIN 30.03.2020 PRIV. DELEGAREA UNUI CONS. LOCAL SA INDEPLINEASCA TEMPORAR ATRIBUTIILE VICEPRIMARULUI COM. PRUNDENI

HCL NR 25 DIN 24.04.2020 PRIV. APROBAREA DOC. NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

HCL NR 26 DIN 24.04.2020 PRIV APROBAREA SOLICITARII DE PRELUNGIRE PANA LA 09.01.2020 A SCRISORII DE GARANTARE NR.433-23.08.2017 DE LA FNGCMMS

HCL NR 27 DIN 24.04.2020 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PRUNDENI PE ANUL 2020

HCL NR 28 DIN 24.04.2020 PRIV. UTILIZAREA EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL AL COM. PRUNDENI REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2019 IN EXERCITIUL BUGETAR 2020

HCL NR 29 DIN 24.04.2020 PRIV. APROBAREA SI INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021

HCL NR 30 DIN 28.05.2020 PRIV APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A S.P.C.L.E.P. PRUNDENI-FORMA ACTUALIZATA

HCL NR 31 DIN 28.05.2020 PRIV APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII AL PRIMARIEI COM PRUNDENI PT ANUL 2020

HCL NR 32 DIN 28.05.2020 PRIV UTILIZAREA EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI REZULTAT LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2019 IN EXERCITIUL BUGETAR 2020

HCL NR 33 DIN 28.05.2020 PRIV RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI IN TRIM II 2020

HCL NR 34 DIN 22.06.2020 PRIV ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR 35 DIN 22.06. 2020 PRIV INSTITUIREA UNOR FACILITATII FISCALE SI APROB. PROCED. DE ANULARE A ACCESORIILOR AFERENTE OBLIGATIILOR BUGETARE PRINCIPALE

HCL NR 36 DIN 22.06.2020 PRIV APROBAREA DOC NECESARE DEMARARII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE DELEGARA PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

HCL NR 37 DIN 22.06.2020-2020 PRIV SCADEREA DIN EVIDENTELE FISC. A UNOR DEB. DE PLATA(AMENZI SI ALTE SANCTIUNI) PT CONTRIBUABILI-PERS FIZICE DECEDATE

HCL NR 38 DIN 16.07.2020-2020 PRIV IMPLEMENTAREA PROIECTULUI MODERNIZARE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC IN COM PRUNDENI

HCL NR 39 DIN 30.07.2020 PRIV RECTIFICARE BUGET LOCAL PE SEM II 2020

HCL NR 40 DIN 30.07.2020 PRIV. APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC SI PRIVAT AL COM PRUNDENI

HCL NR 41 DIN 30.07.2020 PRIV INDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN HCL NR.31-2020 PRIV APROB. MODIF. ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PT APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HCL NR 42 DIN 24.08.2020 PRIV RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2020

HCL NR 43 DIN 08-09-2020 PRIV ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR 44 DIN 08.09.2020 PRIV APROBAREA DOC. TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICE PT FAZA PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI-RIGOLE BETONATE MONOLIT

HCL NR 45 DIN 08.09.2020 PRIV RECTIFICARE BUGET LOCAL PE SEMESTRU II 2020

HCL NR 46 DIN 09.09.2020 PRIVIND UTILIZAREA SUMEI DE 70.00 MII DIN EXCEDENTUL ANULUI 2019

HCL NR 47 DIN 21.09.2020 PRIV RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI PE ANUL 2020 C.L. AL COM PRUNDENI

…………………………….

HCL NR.1 DIN 30.11.2020 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL C.L. PRUNDENI

HCL NR.2 DIN 30.11.2020 PRIV ORGANIZAREA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI

HCL NR.3 DIN 30.11.2020 PRIV. ALEGEREA VICEPRIMARULUI COM PRUNDENI

HCL NR.4 DIN 4.12.2020 PRIV DEMARAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA SERVICII PR ASIGUAREA CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.5 DIN 4.12.2020 PRIV APROBAREA SOLICITARII PRELUNGIRII SCRISORII DE GARANTARE NR.433-23.08.2017 DE LA FNGCIMM SA IFN

HCL NR.6 DIN 22.12.2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PRECUM SI A TAXELOR SPECIALE PE ANUL 2021

HCL NR.7 DIN 22.12.2020 PRIV. APROBAREA UTILIZARII DRUMULUI DE EXPLOATARE PT ACCES LA BALASTIERA IN COM PRUNDENI DE CATRE S.C. REMSERVICE SRL

HCL NR.8 DIN 22.12.2020 PRIV INDREPTAREA ERORILOR MATERIALE DIN ACTUL ADMINISTRATIV FISCAL

HCL NR.9 DIN 22.12.2020 PRIV SCOATEREA DIN EVIDENTELE FISCALE ALE PRIMARIE PRUNDENI A UNOR SUME REPREZENTAND IMPOZITE SI TAXE LOCALE AMENZI ALE DEBITORILOR DECEDATI

HCL NR.10 DIN 22.12.2020 PRIV. APROBAREA ACORDARII SI CUANTUMULUI BURSELOR SCOLARE PT ELEVII DIN INVATAMANTUL DE STAT

HCL NR.11 DIN 22.12.2020 PRIV. RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PRUNDENI PE TRIMESTRUL III PE ANUL 2020

HCL NR.12 DIN 22.12.2020 PRIV. MANDATAREA REPREZENTANTULUI COMUNEI PRUNDENI IN ADI APA VALCEA SA APROBE INCHEIERA ACTELOR ADITIONALE

HCL NR.13 DIN 22.12.2020 PRIV IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ACHIZITIE ECHIPAMENTE EFICIENTE ENERGETIC PT DOTAREA PRIMARIEI COMUNEI PRUNDENI

PROCES VERBAL AL SEDINTEI DE CONSILIU LOCAL PRUNDENI DIN 30.03.2020

PROCES VERBAL DIN 27.04.2020-PRIVIND AFISAREA P-V AL SEDINTEI CL PRUNDENI DIN 24.04.2020

PROCES-VERBAL DIN 24.06.2020-AL SEDINTEI ORDINARE DE CONSILIU LOCAL PRUNDENI DIN 22.06.2020

P-V SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL – COMUNA PRUNDENI DIN 16.07.2020

PROCES -VERBAL NR 8309 DIN 18.09.2020- AFISARE A DISPOZITIEI NR 111,PRECUM SI PROIECTUL ORDINII DE ZI ,PRIVIND CONVOCAREA C.L. IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 21.09.2020

DISPOZITIA NR 192-PRIVIND CONVOCAREA DE INDATA A C.L. PRUNDENI ,IN DATA DE 04.12.2020 SI PROIECTUL ORDINII DE ZI

DISPOZITIA NR 198-2020- PRIVIND CONVOCAREA C.L. PRUNDENI IN SEDINTA ORDINARA -LUNI,21.12.2020

HCL 2019

HCL NR 1 DIN 15.01.2019-PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONS.LOCAL AL DL. CONSTANTIN ION SI DECLARAREA VACANTA A LOCULUI DE CONS.LOCAL DETINUT DE ACESTA

HCL NR 2 DIN 15.01.2019-PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONS.LOCAL IN CADRUL C.L. PRUNDENI, AL D-LUI MIU GHEORGHE

HCL NR 3 DIN 15.01.2019 – PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE RETEA SCOLARA IN COM.PRUNDENI, PT ANUL 2019-2020-C.L. COM PRUNDENI, JUD VALCEA

HCL NR 4 DIN 15.01.2019 -PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A SUMELOR DE PLATA NEACHITATE OPERATORILOR ECONOMICI

HCL NR 5 DIN 15.01.2019 -PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE PE ANUL 2019

HCL NR 6 DIN 15.01.2019 -PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERV.PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COM.PRUNDENI-PRIN CONCESIONARE, SUB FORMA GESTIUNII DELEGATE

PV AL SEDINTEI ORDINARE A CL PRUNDENI DIN 15.01.2019

HCL NR 7 DIN 28.02.2019-PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PRIVIND BUGETUL LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COM PRUNDENI PE 2018

HCL NR 8 DIN 28.02.2019- PRIVIND INSUSIREA PROPUNERILOR PT ACTUALIZAREA PUG SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

HCL NR 9 DIN 28.02.2019-PRIVIND REALIZAREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE SPATIU CANTINA SOCIALA PRUNDENI INCHEIAT INTRE COM PRUNDENI SI II MUNTEANU IONELA

HCL NR 10 DIN 28.02.2019-PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2019, CE VOR FI EXECUTATE DE BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL, CONF.LG.416-2001

PV AL SEDINTEI ORDINARE A CL PRUNDENI DIN 28.02.2019

HCL NR 11 DIN 29.03.2019-PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HCL NR 12 DIN 29.03.2019 -PRIVIND ACTUALIZAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PT.COM. PRUNDENI

HCL NR 13 DIN 05.04.2019- PRIVIND MODIF. HCL NR 6-2019-CU PRIVIRE LA DELEGAREA GESTIUNII SERV.PUBLIC DE SALUBRIZARE -PRIN CONCESIONARE

HCL NR 14 DIN 19.04.2019- PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM.PRUNDENI PT 2019

HCL NR 15 DIN 19.04.2019- PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETULUI GENERAL AL COM.PRUNDENI

HCL NR 16 DIN 19.04.2019- PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL 2020

HCL NR 17 DIN 19.04.2019-PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PT FUNCTIONARII PUBLICI SI PERS.CONTRACTUAL -COM.PRUNDENI PT 2019

HCL NR 18 DIN 19.04.2019- PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COM.PRUNDENI

HCL NR 19 DIN 10.04.2019-PRIVITOR LA MODIFICAREA SI COMPLETAREA ANEXEI NR 1 LA HCL NR 52 DIN 07.12.2006

HCL NR 20 DIN 19.04.2019- PRIVIND STABILIREA DATEI PT.ORGANIZAREA ZILEI COM.PRUNDENI, JUD.VALCEA

PV AL SEDINTEI ORDINARE A CL PRUNDENI DIN 19.04.2019

HCL NR 21 DIN 31.05.2019-PRIVIND APROBAREA CONSUMULUI MAX.DE CARBURANTI PT VEHICULE SI UTILAJE CARE DESERVESC COM.PRUNDENI

HCL NR 22 DIN 31.05.2019-PRIVIND STABILIREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENTII IN DOMENIUL EDILITAR-GOSPODARESC

HCL NR 23 DIN 31.05.2019-PRIVIND DECLARAREA BULDOEXCAVATORULUI SI ECHIPAMENTE CA BUN DE UTILITATE PUBLICA DE INTERES LOCAL AL UAT PRUNDENI

HCL NR 24 DIN 28.06.2019- PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HCL NR 25 DIN 28.06.2019- PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI PRESTARI SERV.SALUBRIZARE CU SOCIETATEA BRAI-CATA-RM.VALCEA

HOTARAREA NR 26 DIN 31.07.2019- PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII

HOTARAREA NR 27 DIN 31.07.2019 PRIVIND INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE PRIVIND ORGANIZAREA SI EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTERN

HOTARAREA NR 28 DIN 31.07.2019-PRIVITOR LA APROBAREA NORMELOR PRIVIND STABILIREA SI SANCTIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENTII IN DOMENIUL EDILITAR-GOSPODARESC

HOTARAREA NR 29 DIN 31.07.2019-PRIVIND CONSTITUIREA FONDULUI DE REZERVA BUGETARA AFLAT LA DISPOZITIA CL PRUNDENI PE ANUL 2019

HOTARAREA NR 30 DIN 31.07.2019-PRIVITOR LA REVOCAREA HCL NR 8 -PRIVIND INSUSIREA PROPUNERILOR PT ACTUALIZAREA PUG SI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

HOTARAREA NR 31 DIN 12.08.2019-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI PE ANUL 2019

HOTARAREA NR 32 DIN 12.08.2019-PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI COM.PRUNDENI IN ADUNAREA GEN. A ASOC.DE DEZV. INTERCOMUNITARA -APA VALCEA-

HOTARAREA NR 33 DIN 12.08.2019-PRIVIND MODIF.ANEXEI LA HCL NR 25-2019

HOTARAREA NR 34 DIN 06.09.2019-PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDITNELUI DE SEDINTA

HOTARAREA NR 35 DIN 06.09.2019-PRIVIND ORGANIZAREA ZILEI COM.PRUNDENI,JUD.VALCEA

HOTARAREA NR 36 DIN 06.09.2019-PRIVIND DESEMNAREA REPREZ. CL CA MEMBRU IN CONS.DE ADM. AL SC.GIM. PRUNDENI, JUD VALCEA

HOTARAREA NR 37 DIN 06.09.2019-PRIVIND TRANSFORMAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONDUCERE DE SECRETAR COMUNA IN SECRETAR GENERAL AL COM.PRUNDENI

HOTARAREA NR 38 DIN 06.09.2019-PRIVIND INDREPTAREA UNOR ERORI MATARIALE CUPRINSE IN HCL NR 30

HOTARAREA NR 39 DIN 06.09.2019-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI PE 2019

HOTARAREA NR 40 DIN 00.10.2019-PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL LA INCHEIEREA EXERCITIULUI BUGETAR 2018

HOTARAREA NR 41 DIN 09.10.2019-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

HOTARAREA NR 42 DIN 09.10.2019 -PRIVIND AVIZAREA PUG SI REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

HOTARAREA NR 43 DIN 09.10.2019-PRIVIND APROBAREA NR DE LOCURI ALOCATE PT.PERFECTIONAREA PROFESIONALA A FUNCTIONARILOR PUBLICI

HOTARAREA NR 44 DIN 09.10.2019-PRIVIND DAREA IN ADMINISTRARE BUNURI MOBILE SI IMOBILE ,PROP.PUBLICA UAT PRUNDENI, CATRE SC.GIM. PRUNDENI

HOTARAREA NR 45 DIN 09.10.2019-PRIVIND LA INSUSIREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM PRUNDENI

HOTARAREA NR 46 din 20.11.2019 PRIVIND RECTIFICARE BUGET

HOTARAREA NR 47 din 20.11.2019 PRIVIND ANULAREA ACCESORIILOR IN CAZUL OBLIGATIILOR RESTANTE LA 31 DEC 2018

HOTARAREA NR 48 din 20.11.2019 PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A SUMELOR DE PLATA NEACHITATE OPERATORILOR ECONOMICI

HOTARAREA NR 49 din 20.11.2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI DR. IORDACHE NICULINA

HOTARAREA NR 50 din 20.11.2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI DR. MIRESCU VICTORIA

HOTARAREA NR 51 din 20.11.2019 PRIVITOR LA PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE INCHEIAT CU CMI DR. DUMITRESCU GHEORGHE

HOTARAREA NR 52 din 20.11.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI INTERN PT ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA

HOTARAREA NR 53 din 20.11.2019 PRIVIND INSTRUMENTAREA PROIECTULUI ASFALTARE DRUMURI IN COM PRUNDENI, JUD VALCEA

HOTARAREA NR 54 din 20.11.2019 PRIVIND APROBAREA SCRISORII DE GARANTIE PR-DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA IN COM PRUNDENI,JUD VALCEA

HOTARAREA NR 55 din 12.12.2019 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HOTARAREA NR 56 din 12.12.2019 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE ANUL 2019

HOTARAREA NR 57 din 12.12.2019 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

HOTARAREA NR 58 din 30.12.2019 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2020

2018

Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2019

HCL  NR.1 DIN 09.01.2018 -CONSILIUL LOCAL AL COM.PRUNDENI

HCL NR. 2-14 DIN 31.01.2018 -SEDINTA CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI

HCL NR. 15-16-DIN 17.02.2018 -SEDINTA CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI

HCL NR. 17-23 DIN 20.03.2018-SEDINTA CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI

RAPRORTUL PRIMARULUI NR.2064 PRIVIND STAREA EC. SOCIALA SI DE MEDIU -PRIMARIA COM.PRUNDENI IN 2017 -PREZENTAT IN SEDINTA C.L. DIN 20.03.2018
RAPRORTUL PRIMARULUI NR.2065 ASUPRA SITUATIEI GESTIONARII BUNURILOR -PRIMARIA COM.PRUNDENI-PREZENTAT IN SEDINTA C.L. DIN 20.03.2018

PV AL SEDINTEI ORDINARE A CL PRUNDENI DIN 14.12.2018

 

HCL 2017

HCL NR.1 DIN 31.01.2017 -PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC.PT. OBIECTIV.DE INVESTITII -REABILITARE SI MODERNIZARE SC.PRUNDENI

HCL NR.2 DIN 31.01.2017-PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC.PT. OBIECTIV.DE INVESTITII -MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL NR.3 DIN 31.01.2017 -PRIVIND COFINANTAREA OBIECTIV.DE INVESTITII -REABILITARE SI MODERNIZARE SC.PRUNDENI

HCL NR.4 DIN 31.01.2017 -PRIVIND COFINANTAREA OBIECTIV.DE INVESTITII-MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL NR.5 DIN 31.01.2017 -PRIVIND INVENTARIEREA BUNURILOR MATERIALE ALE COM.PRUNDENI SI UNITATILOR DIN DIRECTA SUBORDONARE PE 2016

HCL NR.6 DIN 31.01.2017 -PRIVIND SCOATEREA DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA CASARII SI VALORIFICARII UNOR MIJLOACE FIXE DIN PATRIMONIU PRIMARIEI PRUNDENI

HCL NR.7 DIN 31.01.2017 -PRIVITOR LA INCHEIEREA EXERCITIULUI FINANCIAR PE ANUL 2016

23.02.2017 PROIECTE DE HOTARARI SUPUSE APROBARII PT SEDINTA ORDINARA A C.L. COMUNEI PRUNDENI din 28.02.2017

HCL NR.8 DIN 28.02.2017 -PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR.9 DIN 28.02.2017 -PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONSILIERULUI LOCAL SI VACANTAREA MONDATULUI DE CONS.LOCAL

HCL NR.10 DIN 28.02.2017 -PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL ILINCA MONICA MARIA 

HCL NR.11 DIN 28.02.2017 -PRIVITOR -MODIFICAREA ANEXEI HCL NR.6-24.06.2016 CU PRIVIRE LA ORG.COMISIILOR DE SPECIALITATE PE DOMENII DE ACTIVITATE ALE C.L. COM PRUNDENI

HCL NR.12 DIN 28.02.2017 -PRIVIND APROBAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANCIARE PRIN PNDL,PT.REALIZAREA UNOR LUCRARI DE INFRASTRUCTURA RUTIERA

HCL NR. 13 DIN 28.02.2017 – PRIVIND APROBAREA MODIFICARII CUANTUMULUI REDEVENTEI PT.CABINETELE MEDICALE CONCESIONATE POTRIVIT HG NR.884-2004

HCL NR. 14 DIN 31.03.2017 -PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI, JUD VALCEA

HCL NR. 15 DIN 31.03.2017 -PRIVIND SCOATEREA DIN EVIDENTA FISCALA A PERS.JURIDICE AFLATE IN INSOLVABILITATE

HCL NR. 16 DIN 31.03.2017 -PRIVIND APROBARE SI INSTITUIRE TAXA DE SALUBRIZARE PT.PERS FIZICE -JURIDICE

HCL NR. 17 DIN 31.03.2017 – PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII UNUI SPATIU SITUAT IN COM PRUNDENI IN VEDEREA DESF.ACTIVITATII O.J. DE POSTA

HCL NR. 18 DIN 31.03.2017 -PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND STAREA EC.,SOCIALA SI DE MEDIU A UAT PE 2016

HCL NR. 19 DIN 31.03.2017 -PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND SITUATIA GESTIONARII BUNURI APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT -COM.PRUNDENI PE 2016

HCL NR. 20 DIN 31.05.2017 -PRIVIND RECTIFICARE BUGET

HCL NR. 21 DIN 31.05.2017 -PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII DE CONS. NR.16-2017

HCL NR. 22 DIN 31.05.2017 -PRVIND APROBAREA MODIFICARII CUANTUMULUI REDEVENTEI PT.CABINETELE MEDICALE CONCESIONATE POTRIVIT HG NR.884-2004

HCL NR. 23 DIN 31.05.2017 -PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII PRIN LICITATIE PUBLICA -SPATIU SITUAT IN COM PRUNDENI-IN VEDEREA DESF. ACTIV. O.J. DE POSTA

HCL NR. 24 DIN 24.06.2017 -PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HCL NR. 25 DIN 24.06.2017 -PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA CONS.LOCAL MICLEA SIMONA DIANA SI VACANATREA MANDAT.DE CONS.LOCAL

HCL NR. 26 DIN 24.06.2017 -PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI RADULESCU ION DANIEL

HCL NR. 27 DIN 24.06.2017 -PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI DE INTERES LOCAL PE 2017, A LISTEI CUPRINZAND BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL

HCL NR. 28 DIN 24.06.2017 -PRIVIND SCOATERA LA LICITATIE PUBLICA IN VEDEREA CONCESIONARII,UNEI SUPRAFATE DE 403 MP TEREN DOMENIUL PUBLIC COM PRUNDENI

PROCES VERBAL AL SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI DIN 31.05.2017

 

HCL 2016

HCL NR 1 DIN 29.01.2016-ACT DEMISIE NASTA VIOREL-CONS.LOCAL PRUNDENI

HCL NR 2 DIN 29.01.2016-PRIVIND VALIDAREA CONS.LOCAL MUNTEANU EMILIA-PSD

HCL NR 3 DIN 29.01.2016-PRIVIND APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE DIN EXCEDENTUL BUGETAR BUGETULUI LOCAL LA SF AN 2015

HCL NR 4 DIN 29.01.2016-PRIVIND APROBAREA INCLUDERII IN PNDL PT ANUL 2016 -MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL NR 5 DIN 29.01.2016-PRIVITOR LA APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COM PRUNDENI PE ANUL 2016

HCL NR 6 DIN 29.01.2016-PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCENDENTULUI BUGETAR DIN ANUL 2015 IN ANUL 2016

HCL NR 7 DIN 29.01.2016-PRIVIND APROBARE INDICATORI TEHNICO-EC.PT INVESTITII -MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

HCL NR 8 DIN 29.01.2016-PRIVIND IMPLEMENTAREA PR.-MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AG.IN COM PRUNDENI

HCL NR 9 DIN 29.01.2016-PRIVIND APROB.INDICATORILOR TEH.-EC.LA OBIECTIVUL INVESTITII-ASFALTARE DRUMURI COM.PRUNDENI

HCL NR 10 DIN 29.01.2016-PRIVIND SCOATEREA DIN EV.FISCALA A PERS.FIZICE AFLATEIN STARE DE INSOLVABILITATE

HCL NR 11 DIN 29.01.2016-PRIVIND COFINANTAREA OBIECTIV.DE INVESTITII -REABILITARE SI MODERNIZARE SC.G.PRUNDENI

HCL NR 12 DIN 29.01.2016-APROBARE INDICATORI TEH.-EC.PT. OBIECTIV.DE INVESTITII -REABILITARE SI MODERNIZARE SC.G.PRUNDENI

HCL NR 13 DIN 29.01.2016-PRIVIND INCHEIERE CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA CU CAB.AVOCATURA CAPRARU ILIE

HCL NR 14 DIN 28.03.2016-PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HCL NR 15 DIN 28.03.2016-PRIVITOR LA APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXENSIE BUGETARA LA COM PRUNDENI LA 31.12.205

HCL NR 16 DIN 28.03.2016-PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI BUGETAR AFERENT FOND.EXTERNE NERAMB.DIN 2015 IN 2016

HCL NR 17 DIN 28.03.2016-PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR 18 DIN 28.03.2016-PRIVIND SCADEREA DIN EV.ANALITICA A CREANTELOR FISC.PT CARE S-A IMPLINIT TERMENUL DE PRESCRIPTIE

HCL NR 19 DIN 28.03.2016-PRIVIND APROB.MODALITATII DE IDENTIF.A BENEF.DE STIMULENT ED.PT COPIII DIN FAM.DEFAVORIZATE

HCL NR 20 DIN 28.03.2016-PRIVIND APROB.PLANULUI DE ACTIUNI SI LUCRARI DE INTERES LOCAL PE 2016,BENEFICIARII DE AJ.SOC. CONF.LG.

HCL NR 21 DIN 28.03.2016-APROBARE PLAN DE OCUPARE A FUNCT.PUBLICE DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI PRUNDENI PT 2016

HCL NR 22 DIN 28.03.2016-PRIVITOR LA APROB.PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR DIN ZONA DE COMPETENTA COM.LOCAL PT SITUATII DE URG.

HCL NR.23 DIN 28.03.2016 INSUSIREA RAPORT.CURTII DE CONTURI PRIVIND MODUL DE INDEPLINIRE A MASURILOR DISPUSE -DECIZIA 13-2013 DIN 26.04.2013

HCL NR.24 DIN 27.04.2016 APROBAREA IMPLEMENTARII PR.-MODERNIZARE DRUMURI AG.DE EXPLOATARE PRUNDENI

HCL NR.25 DIN 27.04.2016 PRIVIND APROBAREA NOILOR INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI-INVESTITIE -MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA PRUNDENI

HCL NR.26 DIN 26.05.2016 APROBARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE COM.PRUNDENI-PERIOADA 2014-2020

HCL NR.27 DIN 26.05.2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI

HCL NR.28 DIN 26.05.2016 IMPLEMENTARE PROIECT-MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL COM PRUNDENI

HCL NR.29 DIN 26.05.2016 IMPLEMENTARE PROIECT-MODERNIZARE SI REABILITARE CAMIN CULTURAL SAT BARBUCENI-PRUNDENI

HCL NR 1 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA CONSTITUIREA COMISIEI DE VALIDARE

HCL NR 2 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA VALIDAREINVALIDARE CONSILIERI LOCALI

HCL NR 3 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

HCL NR 4 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

HCL NR 5 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA ALEGEREA VICEPRIMARULUI

HCL NR 6 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA STABILIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE

HCL NR 7 DIN 24.06.2016 PRIVITOR LA ADOPTARE PROGRAM

HCL NR 8 DIN 06.07.2016 PRIVITOR LA INCETARE MANDAT CONSILIER CALIN IONUT GABRIEL

HCL NR 9 DIN 06.07.2016 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL IN CL COM.PRUNDENI-DL.DIACONU NICOLAE

HCL NR 10 DIN 06.07.2016 PRIVIND APROBARE REGULAMENT ORG.SI FUNCTIONARE A C.L. com.PRUNDENI in MANDATUL 2016-2020

HCL NR 11 DIN 06.07.2016 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM.PRUNDENI

HCL NR 12 DIN 06.07.2016 PRIVIND APROBAREA REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM.PRUNDENI

HCL NR 13 DIN 06.07.2016 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI ANALIZEI STADIULUI DE INSCRIERE A DATELOR IN REGISTRUL AG.SEM I -2016

HCL NR 14 DIN 06.07.2016 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI DE OCUPARE A FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC IN CADRUL PRIMARIEI PRUNDENI

HCL NR 15 DIN 06.07.2016 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNEI FINANTARI RAMBURSABILE PT REALIZARE CENTRALA FOTOVOLTAICA IN COM PRUNDENI

HCL NR 16 DIN 25.08.2016 PRIVIND CERTIFICAREA ATESTARII DRUMULUI SATESC DEALUL VIILOR CATRE EXPL.AGRICOLE CA DRUM DE EXPL.AG.

HCL NR 17 DIN 25.08.2016 MODIFICARE SI COMPLETARE ANEXEI LA H.C.L. NR 13 DIN 2010-INSUSIRE INVENTAR DOMENIUL PUBLIC COM.PRUNDENI

HCL NR 18 DIN 25.08.2016 APROBAREA PROCEDURII DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICARII EXTINDERII CONSTRUCTIILOR

HCL NR 19 DIN 25.08.2016 STABILIRE INDEMNIZATIEI PT MEMBRII C.L. AL COM.PRUNDENI

HCL NR 20 DIN 25.08.2016 ACTUALIZARE INDICATORI TEHNICO -EC. AI UNOR OBIECTIVE DE INVESTITII PUBLICE ALE COM PRUNDENI

HCL NR.21 DIN 25.08.2016 -INSTRUMENTAREA PROIECTULUI -REABILITARE DRUM DE INTERES LOCAL TRITESTI IN COM PRUNDENI

HCL NR.22 DIN 24.09.2016 PRIVIND ALEGEREA PRESED. DE SEDINTA CONSILIUL LOCAL COM.PRUNDENI

HCL NR.23 DIN 24.09.2016 PRIVIND ORGANIZAREA FESTIVALULUI -DRUMUL VINULUI VALCEAN-

HCL NR.24 DIN 24.09.2016 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL

HCL NR.25 DIN 24.09.2016 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL PRUNDENI, IN CONS.DE ADMINISTRATIE AL SC.GIMNAZIALE

HCL NR.26 DIN 31.10.2016 -COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COM. PRUNDENI

HCL NR.27 DIN 31.10.2016 PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE

HCL NR.28 DIN 31.10.2016 PRIVIND APROBAREA UNEI FINANTARI RAMBURSABILE INTERNE DE LA FONDUL ROMAN PT EFICIENTA ENERGIEI

HCL NR.29 DIN 31.10.2016 PRIVIND COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC CU DRUMUL DE EXPLOATARE AGRICOLA VALEA OLTULUI

HCL NR.30 DIN 31.10.2016 PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI CURTII DE CONTURI PE ANUL 2016

HCL NR.31 DIN 29.11.2016 PRIVIND APROBAREA CRITERII,PROCEDURI SI ATRIBUTII SPECIFICE FUNCTIEI DE ADMINISTRATOR PUBLIC AL COM PRUNDENI

HCL NR.32 DIN 29.11.2016 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE ACHIZITIONARE A SERV.AUXILIARE DE CONSULTANTA -ACHIZITII PUBLICE

HCL NR.33 DIN 29.11.2016 APROBARE REGULAMENT ELIBERARE ACORD DE FUNCTIONARE PT DESF.ACTIVITATILOR COMERCIALE IN COM.PRUNDENI

HCL NR.34 DIN 29.11.2016 PRIVIND DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE

HCL NR.35 DIN 29.11.2016 PRIVIND CONSTITUIREA STRUCTURII DE SPECIALITATE IN DOMENIUL URBANISMULUI

HCL NR.36 DIN 29.11.2016 PRIVIND RECTIFICARE BUGET

HCL NR.37 DIN 29.11.2016 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII IN PARTICIPATIUNE COM.PRUNDENI CU BIB INSAAT ENERJI REKLAM TURIZM

HCL NR.38 DIN 29.11.2016 APROBARE REGULAMENT CAIET DE SARCINI SI STRATEGIE LOCALA

HCL NR.39 DIN 30.12.2016 PRIVITOR LA ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

HCL NR.40 DIN 30.12.2016 PRIVITOR PRIVIND REEVALUAREA VALORILOR DE INVENTAR-UAT PRUNDENI INSUSITE PRIN HCL -COM PRUNDENI

HCL NR.41 DIN 30.12.2016 PRIVITOR LA STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PT ANUL 2017

HCL NR.42 DIN 30.12.2016 PRIVIND REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE DIN LOC.PRUNDENI PT ANUL SC 2017-2018

HCL NR.43 DIN 30.12.2016 PRIVIND RECTIFICARE BUGET

HCL 2015

Proiect Hotarare nr.2/ 2015 Privind Aprobarea Bugetului Local Al Comunei Prundeni pe anul 2015.

Proiect Hotarare nr.3 / 2015 Privind aprobarea organigramei si a statutului de functii al aparatului de specialitate al primarului Comunei Prundeni si a Servicilor Publice subordonate Consiliului Local.

Proiect Hotarare nr.4/2015 Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici a proiectului tehnic si detalilor de executie pentru obiectivul de inviestitii „Asfaltare Drumuri in Comuna Prundeni, judetul Valcea” precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia.

Proiect Hotarare nr.5/2015  Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivele de infrastructura afectate de calamitati in baza HG 1138/2014

Proiect Hotarare nr.6/2015 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Prudeni in Adunarea Generala a Asotiatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubritzare a localitatilor din judetul Valcea.

Proiect Hotarare nr.7/2015 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Prundeni in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”

Proiect Hotarare nr.8/2015 Privind aprobarea valorii de investitie a proiectului „Retea de canalizare menajera str.Dealul Viilor si Drumul Morii, Comuna Prundeni, judetul Valcea”.

Proiect Hotarare nr.9/2015 Privind asigurarea cheltuielilor legate de proiectul cu titlul
„CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDETUL
CONSTANTA),VINATORI-NEAMT(JUDETUL NEAMT) SI PRUNDENI (JUDETUL
VALCEA)”pe Programul RO10 „Copii si tineri in situatii de risc si initiative locale si
regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”,
denumit in continuare Program, finantat prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic
European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)”.

Proiect Hotarare nr.10/2015 Prin care se ia act de demisia consilierului local NISTORESCU ION si
vacantarea mandatului de consilier local.

Proiect Hotarare nr.11/2015 Privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local
Prundeni, al doamnei ANDRONIE MONICA.

Proiect Hotarare nr.12/2015 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Prundeni in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”, pentru
aprobarea cotizatiei aferente anului 2015.

Proiect Hotarare nr.13/2015 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Prundeni in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”, pentru
aprobarea preturilor si tarifelor unice la serviciile publice de alimentare cu apa si
de canalizare-epurare, fumizate de catre S.C APAVIL S.A.VALCEA pe
intreaga arie de delegare.

Proiect Hotarare nr.14/2015 Privind mandatarea reprezentantului Comunei Prundeni in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „APA Valcea”, pentru
aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

Proiect Hotarare nr.15/2015 Privind aprobarea contului de executie bugetara al Comunei Prundeni la 31.12.2014.

Proiect Hotarare nr.16/2015 Privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei prudeni pe anul 2015.

Proiect Hotarare nr.17/2015 Privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si a locurilor in care
contravenientii persoane fiziee, vor presta activitati in folosul comunitatii.

Proiect Hotarare nr.18/2015 Privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2015, a listei cuprinzand beneficiarii de ajutor social precum si persoanele care urmeaza sa efectueze
actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Proiect Hotarare nr.19/2015 Pentru infiintarea Serviciului Comunitar de Utilitati Publice si de
Administrare a Domeniului Public si Privat al Comunei Prundeni.

Proiect Hotarare nr.20/2015 Cu privire la aderarea Comunei Prundeni, judetul Valcea la Asociatia Grupului de Actiune Locala”Tinutul Vinului”.

Proiect Hotarare nr.21/2015 Privitor la aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta a localitatii Prudeni.

Proiect Hotarare nr.22/2015  Privitor la: alegere presedinte de sedinta.

Proiect Hotarare nr.23/2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prudeni.

Proiect Hotarare nr.24/2015 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala din subordinea Consiliului Local, al comunei Prundeni al Codului etic
al personalului care ofera servicii sociale din cadrul compartimentului de asistenta
sociala .

Proiect Hotarare nr.25/2015 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Prundeni judetul Valcea, Serviciul Comunitar Local de Evidenta a
Persoanelor Prundeni, Serviciul Public de Asistenta Sociala Prundeni pentru anul 2015.

Proiect Hotarare nr.26/2015 privind mandatarea reprezentantului Comunei Prundeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intereomunitara „APA Valcea”, pentru primirea de noi membrii,
modificarea sicompletarea Actului Constitutiv, a Statutului si semnarea Actelor Aditionale ee
se vor incheia la acestea.

Proiect Hotarare nr.27/2015 Privind aprobare arnplasare de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice din surse regenerate Pare fotovoltaic pentru producere energie electrica din surse regenerate, zona Calina, comuna Prundeni,judetul Valcea, punctul Rudari nr. cad. 35847 si amplasare
panouri fotovoltaice.

Proiect Hotarare nr.28/2015 Privind aprobarea documentatiei de introducere a unui teren in intravilan pentru investitia „Parc fotovoltaic producere energie electrica din surse regenerabile productie” zona Calina, punctul Rudari ,teren inscris in CF 35847/2014.

Proiect Hotarare nr.29/2015 Privind aprobarea taxelor pentru eliberarea atestatului de producator agrlcol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol percepute in anul 2015.

Proiect Hotarare nr.30/2015 Privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale acordate la nivelul Comunei Prudeni pentru perioada 2015-2020.

Proiect Hotarare nr.31/2015 Privind  aprobarea MASTER PLAN-ului pentru drumurile comunale din Comuna Prundeni in perioada 2014-2020.

Proiect Hotarare nr.32/2015 Privind aprobarea normelor procedurale interne pentru realizarea achizitiilor directe de bunuri , servicii si lucrari.

Proiect Hotarare nr.33/2015 Privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea si mandatarea reprezentantului comunei Prundeni in Adunarea Generala a Asociatiei sa aprobe si sa semneze Actul Aditional nr.1 la Statulul Asociatiei.

Proiect Hotarare nr.34/2015 Privind mandatarea reprezentantului comunei Prundeni in Adunarea Generala sa aprobe cotizatia anuala la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de
Salubrizare a Localitatilor din Judetul Valcea.

Proiect Hotarare nr.35/2015 Privind rectificarea bugetului local cu suma de 288.926,67 pentru realizarea obiectivului de investitii „Retea de canalizare menajera str.Dealul Viilor si Drumul Morii.

Proiect Hotarare nr.36/2015 Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 157.236 lei pentru asigurarea Corectiei financiare aplicata proiectului Consiliere Si Formare
Profesionala conform contractului de finantare POSDRU 152/5.2/G/14252/ codul proiectului ID 14252 finantat din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri.

Proiect Hotarare nr.37/2015 Privind aprobarea contractarii unui imprumut in valoare de maximum 1,536.562 lei pentru asigurarea cofinantarii proiectelor”Asfaltare drumuri in Comuna Prundeni, Judetul Valcea” si baza sportiva Prima Prundeni, finantate din Programul National de Dezvoltare Locala in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri 

Proiect Hotarare nr.38/2015 Privitor la aprobare crestere salariu pentru personalul angajat.

Proiect Hotarare nr.39/2015 Privind rectificarea bugetului cu suma de 567,72 reprezentand necesarul cheltuielilor de personal pe anul 2015.

Proiect Hotarare nr.40/2015 Privitor la: alegere presedinte de sedinta

Proiect Hotarare nr.41/2015 Privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prundeni, judetul Valcea.

Proiect Hotarare nr.42/2015 Privind aprobare campanie „Suflet pentru Suflet”.

Proiect Hotarare nr.43/2015 Privin initierea procedurii de achizitie a terenului in suprafata de 420m.p., situat in Comuna Prundeni, satul Prundeni,strada InvatatorI.GH Mirescu nr.6 in vederea extinderii curtii Scolii Gimnaziale Prundeni.

Proiect Hotarare 44/2015 privind acordarea plachetei si dinstinctia „TE SALUT, GENERATIE-N BLlJGl” care in anul 2015 si-au serbat/serbeaza majoratul cu ocazia implinirii varstei de 18 ani

Proiect Hotarare 45/2015 privind acordarea plachetei si Diploma de Excelenta pentru fidelitate unor cupluri casatorite care in anul 2015 au implinit/implinesc 50 de ani de casatorie

Proiect Hotarare 46/2015 privind aprobarea alocarii unei sume de bani de la bugetul local, pentru organizarea festivalului „Drumul Vinului Valccan”, in comuna Prundeni in luna noiembrie 2015

Proiect Hotarare 47/2015 privind aprobarea implementarti proiectului de investitie ,,Modernizare drum de expioatare agricola Marinesti-Drumul Satesc Dealul Viilor din satul Barbuceni , comuna Prundeni.judetul Valcea”

Proiect Hotarare 48/2015 privind completarea anexei la Hotararea Consiliului Local nr. 58/2013 pentru acordarea plachetei si titlului de ,,CETATEAN DE ONOARE” unor personalitati din viata sociala. care prin activitatea si viata lor au legaturi directe si fac ca numele localitatii Prundeni sa fie cat mai vizibil pe toate planurile

Proiect Hotarare 49/2015 privind stabilizarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016

Proiect Hotarare 50/2015 privind aprobarea implementarti proiectului de investitie ,,Modernizare drum de expioatare agricola Marinesti-Drumul Satesc Dealul Viilor din satul Barbuceni , comuna Prundeni.judetul Valcea”

Proiect Hotarare 51/2015 privind constituirea Consiliului Cornunitar Consultativ ca forrna de sprijin In activitatea de asistenta sociala si protectia copilului si probarea Rcgulamentului de organizare si functionare a consiliului

Proiect Hotarare 52/2015 Privind extinderea terenului intravilan al comunei Prundcni, judetul Valcea cu suprafata de 46000 mp, aprobare realizare PUZ si RLU aferent

Proiect Hotarare 53/2015 Privind: asocierea Consiliului Local al Comunei Prundeni cu Consiliul Local al Comunei Orlesti, Mitrofani, in vederea infiintarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare cu ,,DINASTIA OLTULlJl”

Proiect Hotarare 54/2015 Privind rectificarea bugetului

Proiect Hotarare 55/2015 Privitor la: alegere presedinte de sedinta

Proiect Hotarare 56/2015 Privitor la: rectificarea bugetului

Proiect Hotarare 57/2015 privind aprobarea dezolvarii si lichidarii S.C CANEDIL PRIM „S.R.L. PRUNDENI;

Proiect Hotarare 58/2015 prvind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Asfaltare drumuri in comuna Prundeni, judetul Valcea”

Proiect Hotarare 59/2015 prvind reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar din cadrul localitatii Prundeni pentru anul scolar 2016-2017

Proiect Hotarare 60/2015 prvind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul 1 al anului 2015 si stabilitatea masurilor pentru eficientizarea acestei activtati

Proiect Hotarare 61/2015 prvind rectificarea bugetului

Proiect Hotarare 62/2015 prvind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Prundeni si Serviciilor Publice din subordinea  Consilului Local

Proiect Hotarare 63/2015 prvind scaderea din evidentele fiscale a unor debite in suma de 25,815.12 lei pentru S.C. EUROFOND PROIECTE si in suma de 7,563.97 pentru Brutaria Zavideni

Proiect Hotarare 64/2015 prvind scaderea din evidentele fiscale a unor debite in suma de 25,815.12 lei pentru S.C. EUROFOND PROIECTE si in suma de 7,563.97 pentru Brutaria Zavideni

HCL 2014

HCL nr.1 Privind aprobarea bugetului local pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017.
HCL nr.2 Privind scoaterea din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de Insolvabilitate.
HCL nr.3 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Prundeni pentru anul 2014.
HCL nr.4 Privind stabilitatea plafonului pentru anularea creantelor fiscale restante, existente in sold la data de 31 decembrie 2013.
HCL nr.5 Privitor la: alegere presedinte de sedinta.
HCL nr.6 Privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlu „Centre socio-educative in comunele: Cumpana (judetul Constanta), Vinatori-Neamt (judetul Neamt) si Prundeni (judetul Valcea) ” pe programul RO10 „copii tineri de risc si initiative locale si regionale pentru reducerea inegalitatilor nationale si promovarea incluziunii sociale”, denumit in continuare program, finantat prin mecanismul financiar al spatiului economic european 2009 – 2014 (granturile see 2009-2014).
HCL nr.7 Privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de alimentare cu apa si de canalizare al comunei Prundeni.
HCL nr.8 Privind aprobarea rectificarii bugetului.
HCL nr.9 Privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Prundeni pe anul 2013.
HCL nr.10 Privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2013.
HCL nr.11 Privind stabilirea unor masuri pentru inchirierea unor suprafete de teren proprietate publica a comunei Prundeni, pentru amplasarea de terase, parcuri auto si alte constructii provizorii de dimensiuni mici.
HCL nr.12 Privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local prestate de beneficiarii ajutorului social pentru anul 2014.
HCL nr.13 Privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Serviciului Public de Asistenta Sociala.
HCL nr.14 Privitor la: aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta a localitatii Prundeni.
HCL nr.15 Privind: aprobarea planuluide proiect „INITIATIVE DE DEZVOLTARE LOCALA IMPLEMENTAREA PMI COMUNA PRUNDENI JUDETUL VALCEA” din cadrul proiectului „Aplicarea Instrumentului de Politici si Management (PMI) pentru a incuraja valoarea adaugata in activitatea administratiilor publice, imbunatatirea bunei guvernante si stimularea democratiei la nivel local in Romania”
HCL nr.16 Privind aprobarea realizarii demersurilor necesare in vederea acordarii autoritatii publice locale a dreptului de exploatare a agregatelor de pe baza localitatii Prundeni necesare interesului public.
HCL nr.17 Privind stabilirea unor contraventii si sanctiuni pentru transportul neautorizat de persoane in comuna Prundeni.
HCL nr.18 Privind aprobarea regulamentului de autorizare si desfasurare a activitatilor comerciale pe baza comunei Prundeni.
HCL nr.19 Privind modificarea organigramei si a statului de functii al primariei comunei Prundeni si a Serviciilor Publice din subordinea Consiliului Local.
HCL nr.20 Privind delegarea gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre S.C. APAVIL S.A. Valcea.
HCL nr.21 Privind demararea procedurilor in vederea intocmirii unui raport de reevaluare si atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Prundeni.
HCL nr.22 Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Prundeni prin repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2014.
HCL nr.23 Privind trasmiterea unui imobil din domeniul public al comunei Prudeni, judetul Valcea din administrarea Consiliului local Prudeni in domeniul public al statului in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – inspectoratului Judetean  de Politie Valcea pentru Sectia 4 Politie Rurala Prundeni.
HCL nr.24 Privind: aprobarea revedentei lunare pentru bunurile publice concesionate catre S.C. APAVIL S.A. Valcea.
HCL nr.25 Privitor la: alegere presedinte de sedinta.
HCL nr.26 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2014.
HCL nr.27 Privind trecerea pe cheltuiala a sumei de 816.491,74 lei in bugetul local, reprezentand pret servicii, penalitati de intarziere si cheltuieli de judecata, catre SC Global Business Advisors S.A.
HCL nr.28 Privind aprobarea la propunerea domnului primar Horascu Ion a contului de incheiere a exercitului bugetar aferent trim II anul 2014.
HCL nr.29 Privind aprobarea Regulamentului de implicare a publicului in elaborarea si/sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului.
HCL nr.30 Privind trasformarea unor posturi de nivel inferior in nivel superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru functionarii publici ce au promovat examenului in clasa.
HCL nr.32 Privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Prundeni, judetul Valcea pentru Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta.
HCL nr.33 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil – teren inscris in C.F. nr. 35514 – Prundeni nr. top. 35514 proprietate publica a comunei Prundeni.
HCL nr.34 Privind rectificarea bugetului.
HCL nr.35 Privitor la: alegere presedinte de sedinta.
HCL nr.36 Privitor la: stabilirea cuantumului pentru asigurarea alocatiei zilnice de hrana, rechizite scolare, imbracaminte, incaltaminte, pentru copii si tinerii cu cerinte educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de masa din comuna Prundeni.
HCL nr.37  Cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015.
HCL nr.38 Privind reorganizarea retelei scolare a unitatiilor de invatamant preuniversitar din cadrul localitatii Prundeni pentru anul scolar 2015-2016.
HCL nr.39 Privind rectificarea bugetului.
Hcl nr.40 Privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a persoanelor fizice aflate in stare de insolvabilitate.

HCL 2013

HCL nr.1 Alegere presedinte de sedinta.
HCL nr.2 Aprobarea organigrama pentru aparatul de specialitate al primarului.
HCL nr.3 Privind delegarea gestiunii seviciului de alimentare cu apa si canal.
HCL nr.4 Privind aprobarea declararii starii de insolvabilitate a unor contribuabili.
HCL nr.5 Privitor la: revocarea Hotararii Consiliului Local nr.26/31.10.2012 privind infiintare SCUP
HCL nr.6 Privitor la: incadrare asistent personal
HCL nr.7 Privind aprobarea sumei de 1000 de lei din bugetul propriu al comunei Prundeni pe anul 2013, perntu organizarea simpozionului si concursului dedicat zilei de nasterea marelui poet Mihai Eminescu;
HCL nr.8 Privitor la insusirea variantei finale a proiectului de stema a comunei Prundeni
HCL nr.9 Privind angajarea unui imprumut de trezorerie pentru contractarea de imprumuturi din varsaminte din privatizare, inregistrate in contul curent general al Trezoreriei Statului pentru reducerea arieratelor comunei Prundeni in valoare de 1.300.000 lei.
HCL nr.10 Privind aprobarea Regulamentului de organizare a evidentei si circulatia actelor a aparatului de specialitate a primarului.
HCL nr.11 Privitor la: aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor din zona de competenta a Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta a localitatii Prundeni.
HCL nr.12 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.
HCL nr.13 Privitor la: completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Prundeni, judetul Valcea.
HCL nr.14 Privitor la: aprobare incheiere exercitiu bugetar pe anul 2012.
HCL nr.15 Privind aprobarea bugetului local al comunei Prundeni, judetul Valcea pentru anul 2013.
HCL nr.16 Privind desemnarea reprezentantului Comunei Prundeni in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru serviciul de Salubritate a Localitatilor in Judetul Valcea.
HCL nr.17 Privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din cadrul localitatii Prundeni pentru anul scolar 2013-2014.
HCL nr.18 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.3/31.01.2013.
HCL nr.19 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.6/31.01.2013.
HCL nr.20 Privind aprobarea incheierii contractului de servicii de audit public intern.
HCL nr.21 Privitor la:alegere presedinte de sedinta.;
HCL nr.22 Privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari de interes local, care va fi realizat in anul 2013 de catre beneficiarii venitului minim garantat.
HCL nr.23 Privind: Delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare catre operatorul S.C.APAVIL S.A VALCEA.
HCL nr.24 Privind aprobarea acordului de parteneriat intre Consiliul Judetean Valcea, si Comuna Prundeni in vederea cofinantarii proiectului „Administratie la dispozitia cetateanului”.
HCL nr.25 Cu privire la aprobarea Documentului de pozitie privind implementarea si asigurarea sustenabilitatii proiectului „Sistem de management integrat al deseurilor solide din judetul Valcea”.
HCL nr.26 Privind aprobarea/vizarea unor documente suport necesare aprobarii aplicatiei de finantare pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deseurilor solide in judetul Valcea”.
HCL nr.27 Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat dintre Consiliul Local al Comunei Prundeni si Consiliul Judetean Valcea si vederea elaborarii si implementarii proiectului „Dezvoltarea serviciilor publice prin implementarea de solutii e-guvernare in judetul Valcea – grupa 2”
HCL nr.28 Privind acceptul si sustinerea participarii Bibliotecii comunei Prundeni la Programul National BIBLIONET.
HCL nr.29 Privitor la: rectificare buget.
HCL nr.30 Privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.
HCL nr.31 Cu privire la: aprobarea Planului pentru Salubritatea Comunei Prundeni, Judetul Valcea.
HCL nr.32 Privind aprobare prelungire contract de finantare rambursabila interna-incheiat cu CEC Bank nr. 32 din 10.07.2012, in valoare de pana la 750.000 lei, pentru cofinantarea proiectelor: 1.”Centru de informare si promovare turistica Prundeni” 2.”Drumul vinului Valcean” 3.”Redescopera turismul monahal Valcean”.
HCL nr.33 Privind: aprobarea redeventei lunare pentru bunurile publice concesionate S.C. APAVIL S.A. Valcea.
HCL nr.34 Privind: avizarea documentatiei de urbanism PUZ+RLU -introducere teren intravilan in vederea construirii a trei parcuri de panouri fotovoltaice, imprejmuire terenuri si racord la reteaua electrica de distributie in comuna Prundeni, Sat Zavideni-extravilan (Lunca Oltului, tarlaua 36, parcela 79) -constructii pe perioada determinata, respectiv 25 ani – Initiator : Diaconescu Elena pentru SC EREVGREEN S.R.L., SC. GALUSOL S.R.L. si SC LUGASOL S.R.L., cu sediul in Rm.Valcea, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 17, Jud. Valcea Beneficiar: Primaria Comunei Prundeni.
HCL nr.35 Privind: aprobarea ” Plan urbanistic zonal – introducere teren in intravilan in vederea realizarii unui Parc Fotovoltaic, imprejmuire teren si racord la reteaua electrica de distributie,sat Zavideni, Com Prundeni, jud. Valcea.
HCL nr.36 Privind revocarea Hoatararii Consiliului Local nr.23/29.04.2013.
HCL nr.37 Privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul garantiilor locale.
HCL nr.38 Privind insusirea raportului Curtii de Conturi 2013.
HCL nr.39 Privind insusirea executiei bugetare pe trimestrul I, anul 2013.
HCL nr.40 Privind majorarea valorii de inventar a unor terenuri din anexa nr.15 la HG 959/2011.
HCL nr.41 Cu privire la: aprobarea cotei de dezvoltare pentru Serviciul de Alimentare cu Apa a comunei Prundeni, judetul Valcea.
HCL nr.42 Privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului si serviciilor publice, prin infiintarea si organizarea functionarii serviciului comunitar de utilitati publice.
HCL nr.43 Privind Alegere presedinte sedinta
HCL nr.44 Privind Aprobarea amplasarii unui teren apartinand domeniului public al Comunei Prundeni a unor constructii si echipamente electrice necesare racordarii la Sistemul Electroenegetic National a unor centrale electrice fotovoltaice
HCL nr.45 Privind organigrama si statutul de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Prundeni
HCL nr.46 Privind aprobarea planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole al Comunei Prundeni
HCL nr.47 Privind planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 2013
HCL nr.48 Privind organizarea si functionarea compartimentului de utilitati publice al Comunei Prundeni, Judetul Valcea
HCL nr.49 Privind rectificare buget
HCL nr.50 Privind modificarea art.3, art.4 din hotararea de consiliu nr.11 din data de 29.03.2011 cu privire la asocierea Comunei Prundeni, prin Consiliul Local, precum si cu municipiul Dragasani, orasele si unele comune din Judul Valcea din cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”APA Valcea” 
HCL nr.51 Privind aprobarea socierii si contractului de asociere in participatiune, a unitatii administrativ-teritoriale Comuna Prundeni cu S.C. MAR GROUP ENERGY S.R.L Cluj Napoca
HCL nr.52 Privind Rectificare buget
HCL nr.53 Privind aprobarea modificarii preturilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si canalizare
HCL nr.54 Privind aprobarea calendarului de desfasurare a celui de-al doilea eveniment ”Festivalul  Drumului Vinului Valcean’ din cadrul  Proiectului ” Drumul Vinului Valcean” – SMIS 26833
HCL nr.55 Privind actualizarea statutului Comunei Prundeni
HCL nr.56 Privind infintarea postului de T.V. Sat Prundeni
HCL nr.57 Privind aprobarea regulametului pentru acordarea Titlului de ”Cetatean de Onoare al Comunei Prundeni”
HCL nr.58 Privind acordarea plachetei si titlului de  ”Cetatean de Onoare” unor personalitati din viata sociala care prin activitate si viata lor au legaturi directe si fac numele localitatii prundeni sa fie cat mai vizibil pe toate planurile
HCL nr.59 Privind acordarea plachetei si distinctia ” TE SALUT GENERATIE-N BLUGI” unor tineri din localitatea Prundeni care in cursul anului 2013  si-au serbat  majoratul cu ocazia implinirii varstei de 18 ani
HCL nr.60 Privind acordarea plachetei si Diploma de Excelenta pentru fidelitatea unor cupluri casatorie care in anul 2013 au implinit 50 de ani
HCL nr.61 Privind acordarea plachetei si Diploma virtutii pentru cea mai invarsta persoana din viata, pentru contributia adusa la dezvoltarea comunitatii
HCL nr.62 Privind rectificare de buget 
HCL nr.63 Privind valorile impozitabile si taxele locale si alte taxe similare, precum si amenzile aplicabile in Comuna Prundeni aplicabile in anul 2014
HCL nr.64 Privind construirea societatii ”Canedil Prim” S.R.L
HCL nr.65 Privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL nr.66 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Stanciu Alina Iuliana
HCL nr.67 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Nasta Viorel
HCL nr.68 Privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2013
HCL nr.69 Privind reorganizarea retelei solare a unitatilor de invatamant preuniversitar  din cadrul localitatii  Prundeni pentru anul scolar 2014-2015
HCL nr.70 Privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru organizarea Serbarii ”Pomului De Craciun”  si pentru achizitionarea cadourilor de Craciun prescolari si scolarii
HCL nr.71 Privind pentru aprobarea  Regulamentului privind ”Aprobarea conditiilor in realizarea accesului pe propietatea publica sau privata a Comunei Prundeni in vederea intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii sau elementelor de infrastructura si construirea retelelor electronice
HCL nr.72 Privind rectificare buget