Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Comisii de specialitate

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administratia domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert, formata din 5 consilieri:

1. MUNTEANU CRISTINA – PSD

2. STOICANOIU GERARD CONSTANTIN -PSD

3. TOADER VASILE -PNL

4.CIMPEANU VALENTIN -ALDE

5.IORDACHE VALENTIN -PSD

II. Comisia pentru invatamant, culte, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement, formata din 5 consolieri:

1. RADULESCU ION DANIEL- PSD

2. TRINCA MARIA – PNL

3. DIACONU NICOLAE -ALDE

4. CONSTANTIN ION -ALDE

5. MUNTEANU CRISTINA – PSD

III. Comisia pentru administratia publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, formata din 5 consilieri:

1. POPA AURELIAN ILIE – PSD

2. GEORGESCU ION -ALDE

3.PAUNESCU TITEL -PSD

4.ILINCA MONICA MARIA -PSD

5.TOADER VASILE -PNL