Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

DISPOZITIA-NR.186-DIN-26.06.2017-PRIVIND-DESEMNAREA-PERS-RESPONSABILA-CU-APLICAREA-LG-NR.544-2001-PRIVIND-LIBERUL-ACCES-LA-INFORMATIILE-DE-INTERES-PUBLIC