Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

INFORMARE REFERITOR LA SOLICITARE AVIZ PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR -EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN COM PRUNDENI -NR 1500 DIN 20.02.2023