Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HOTARAREA-NR-44-DIN-09.10.2019-PRIVIND-DAREA-IN-ADMINISTRARE-BUNURI-MOBILE-SI-IMOBILE-PROP.PUBLICA-UAT-PRUNDENI-CATRE-SC.GIM_.-PRUNDENI