Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-7-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTULUI-DE-INCHEIERE-A-EXERCITIULUI-BUGETAR-PRIVIND-BUGETUL-LOCAL-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COM-PRUNDENI-PE-2018