Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR.7-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-UTILIZARII-DRUMULUI-DE-EXPLOATARE-PT-ACCES-LA-BALASTIERA-IN-COM-PRUNDENI-DE-CATRE-S.C.-REMSERVICE-SRL