Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-6-DIN-15.01.2019-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM.PRUNDENI-PRIN-CONCESIONARE-SUB-FORMA-GESTIUNII-DELEGATE