Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-44-DIN-08.09.2020-PRIV-APROBAREA-DOC.-TEHNICO-ECONOMICE-SI-A-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICE-PT-FAZA-PROIECTARE-SI-EXECUTIE-LUCRARI-RIGOLE-BETONATE-MONOLIT