Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-41-DIN-30.07.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-DIN-HCL-NR.31-2020-PRIV-APROB.-MODIF.-ORGANIGRAMEI-SI-A-STATULUI-DE-FUNCTII-PT-APARATUL-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI