Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-36-DIN-22.06.2020-PRIV-APROBAREA-DOC-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTULUI-DE-DELEGARA-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE