Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-32-DIN-28.05.2020-PRIV-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020