Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-31-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-MODIFICARII-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII-AL-PRIMARIEI-COM-PRUNDENI-PT-ANUL-2020