Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-30-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-S.P.C.L.E.P.-PRUNDENI-FORMA-ACTUALIZATA