Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-28-DIN-24.04.2020-PRIV.-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020