Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-25-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-DOC.-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIREA-CONTRACTULUI-DE-DELEGARE-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE