Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-23-DIN-31.05.2019-PRIVIND-DECLARAREA-BULDOEXCAVATORULUI-SI-ECHIPAMENTE-CA-BUN-DE-UTILITATE-PUBLICA-DE-INTERES-LOCAL-AL-UAT-PRUNDENI