Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-22-DIN-31.05.2019-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC