Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-22-DIN-30.03.2020-PRIV-RESPINGEREA-PLANGERII-PREALABILE-INREG-LA-CONS.-LOCAL-PRUNDENI-SUB-NR.-2346-09.03.2020-FORMULATA-DE-MANOLEA-ELENA-IMPOTRIVA-HCL-NR.26-31.07.2019