Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-21-DIN-30.03.2020-PRIVIND-APROBAREA-INSTITUIREI-TAXEI-SPECIALE-SI-A-REGULAMENTULUI-PRIV.-ADMIN.-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE-IN-COM-PRUNDENI