Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-20-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.9-2020-PRIV.-RETRAGEREA-DELEGARII-CONS.-LOCAL-PAUNESCU-TITEL-CARE-INDEPLINESTE-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-DE-VICEPRIM