Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-19-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.8-2020-DE-DELOGARE-A-UNUI-CONSILIER-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI