Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR.13-DIN-22.12.2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-EFICIENTE-ENERGETIC-PT-DOTAREA-PRIMARIEI-COMUNEI-PRUNDENI