Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-13-DIN-05.04.2019-PRIVIND-MODIF.-HCL-NR-6-2019-CU-PRIVIRE-LA-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-PRIN-CONCESIONARE