Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR.12-DIN-22.12.2020-PRIV.-MANDATAREA-REPREZENTANTULUI-COMUNEI-PRUNDENI-IN-ADI-APA-VALCEA-SA-APROBE-INCHEIERA-ACTELOR-ADITIONALE