Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL-NR-10-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PE-ANUL-2019-CE-VOR-FI-EXECUTATE-DE-BENEFICIARII-DE-AJUTOR-SOCIAL-CONF.LG_.416-2001