Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărârile autorității deliberative

2023

REGISTRU HOTARARI 2023

HCL NR 1-2023 DIN PRIVIND ALEGEREA PRESED. DE SEDINTA C.L.

HCL NR 2-2023 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL PATRASCU MIHAI

HCL NR 3-2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI

HCL NR 4-2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE

HCL NR 5-2023 PRIVIND APROBAREA ACORDARII BURSELOR SCOLARE

HCL NR 6-2023 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR 2021 LA SFARSITUL ANULUI 2022

HCL NR 7-2023 PRIVIND APROBAREA DOC SF PT INVESTITIA -MODERNIZARE SI REABILITARE UNITATE SANITARA

HCL NR 8-2023 PRIVIND PREDAREA MDLP SI CNI IN VEDEREA EXECUTARII, INVESTITIA -MODERNIZARE SI REABILITARE UNITATE SANITARA

HCL NR 9-2023 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE

HCL NR 10-2023 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE

HCL NR 11-2023 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR 2022

HCL NR 12-2023 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 2023

HCL NR 13-2023 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COM PRUNDENI

HCL NR 14-2023 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE SALARIZARE A PERSONALULUI CARE FACE PARTE DIN UIP

HCL NR 15-2023 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI MEMBRII AI COMISIEI PT EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL

HCL NR 16-2023 PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE

HCL NR 17-2023 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE MMSS SI UAT PRUNDENI

HCL NR 18-2023 PRIVIND AVIZAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

HCL NR 19-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT PROIECTUL -INFIINTARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA

HCL NR 20-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC.PT PR. -INFIINTARE PISTA DE BICICLETE –

HCL NR 21-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC. PT PR. -ACHIZITIONARE SI INSTALARE STATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE-

HCL NR 22-2023 PRIVIND AVIZAREA STUDULUI DE SPECIALITATE PT STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA A SERV DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

HCL NR 23-2023 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE UAT PRUNDENI SI UAT JUD VALCEA

HCL NR 24-2023 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZ. UAT PRUNDENI IN AGA

HCL NR 25-2023 PRIVIND ALEGEREA PRESED. DE SEDINTA AL C.L. PT LUNA FEB 2023

HCL NR 26-2023 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CU UAT VALCEA PRIN CJ VALCEA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PR. DOTAREA UNITATILOR DE INVATAMANT

HCL NR 27-2023 PRIVIND REVOCAREA ART1-5 DIN HCL NR 58-2022-

HCL NR 28 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA IMPRUMUT TEMPORAR OUAI CALINA

HCL NR 29 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI DE BURSE CARE SE ACORDA ELEVILOR DIN INV.PREUNIVERSITAR

HCL NR 30 DIN 30.03.2023- PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PERFECTIONARE PROF A FUNCTIONARILOR PUBLICI

HCL NR 31 DIN 31.03.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM I -2023

HCL NR 32 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 2185,85 MII LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2022

HCL NR 33 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PE 2023

HCL NR 34 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII GENERALE

HCL NR 35 DIN 12.04.2023- PRIVIND ALEGEREA PRESED DE SEDINTA

HCL NR 36 DIN 12.04.2023- PRIVIND LUAREA LA CUNOSTINTA A DECLARATIEI DE RENUNTARE LA DREPT DE PROP -IMOBIL TEREN

HCL NR 37 DIN 12.04.2023-PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL

HCL NR 38 – 2023 CU PRIVIRE LA APROBARE DEMARARE PROCEDURA ACREDITARE COMPARTIMENT ASISTEMNTA SOCIALA IN CADRUL UAT PRUNDENI

HCL NR 39 – 2023 CU PRIVIRE LA APROBARE STRATEGIE DE DEZV. A SERVICIILOR SOCIALE PT 2021-2025-2030

HCL NR 40 – 2023 PRIVIND COMPLETAREA ACT ADITIONAL NR 34 DIN 28.07.2014 LA CONTRACT DELEGARE GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE APA SI CANALIZARE

HCL NR 41 – 2023 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

HCL NR 42 – 2023 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INTRE COM PRUNDENI SI ASOC. PSIHOLOGILOR GORJENI

HCL NR 43 – 2023 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PT TRIM I- 2023

HCL NR 45 DIN 28.04.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2023

HCL NR 46 DIN 28.04.2023- PRIVIND ADERAREA UAT PRUNDENI ,RESPECTIV LEADER CONSTITUIT PRIN GAL-TINUTUL VINULUI

HCL NR 47 DIN 28.04.2023- PRIVIND APROBAREA SI STABILIREA REGULILOR SI MASURILOR DE PREVENIRE A INCENDIILOR

HCL NR 48 DIN 28.04.2023- PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII PROGRAMULUI MULTIANUAL -PROGRAMUL LOCAL RABLA-

HCL NR 49 DIN 25.05.2023- PRIVIND APROBARE SOLICITARE PRELUNGIRE SCRISOARE DE GARANTARE FNGCIMM SA -IFN

HCL NR 50 DIN 25.05.2023- PRIVIND ASOCIEREA UAT PRIN CJ IN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANTARE ,IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECT -MICROBUZE ELECTRICE PT ELEVI-

HCL NR 51 DIN 25.05.2023- PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEH-EC. PNRR-GAL- ACHIZITIE UTILAJ SVSU

HCL NR 52 DIN 25.05.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE TRIM III

HCL NR 53 DIN 25.05.2023- PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI

HCL NR 54 DIN 25.05.2023- PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE

HCL NR 55 DIN 30.06.2023- PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT TEREN VLADESCU LUMINITA

HCL NR 56 DIN 30.06.2023-PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN EV.FISCALA SUME DEBITORI

HCL NR 57 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NORMELE DE GOSPODARIRE

HCL NR 58 DIN 30.06.2023- PRIVIND CONSTATAREA INCETARII MANDAT DE CL PAUN GHE ALIN

HCL NR 59 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE SOLUTIE TRASEU REALIZARE PISTE DE BICICLETE- PROIECT PNRR

HCL NR 60 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE FINALA A INDICATORILOR TEH-EC. -PROIECT MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR 61 DIN 30.06.2023- PRIVIND DECONTARE CHELTUIELI PARTICIPARE ELEVI LA CONCURS IMPULS PERPETUUM

HCL NR 62 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE FINALA INDICATORI TEH-EC. PROIECT-MODERNIZARE STR. DE INTERES LOCAL-

HCL NR 63 DIN 28.07.2023- PRIVIND ALEGEREA PRED DE SEDINTA PT PERIOADA IULIE-SEPT 2023

HCL NR 64 DIN 28.07.2023- PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR DE NECESITATE, IN CONF CU LG 416-2001

HCL NR 65 DIN 28.07.2023- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE ELIBERARE SI RETRAGERE AVIZ DE COLECTARE DESEURI INDUSTRIALE

HCL NR 66 DIN 28.07.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL TRIM II-2023

HCL NR 67 DIN 28.07.2023- PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA TRIM II-2023

HCL NR 68 DIN 28.07.2023- PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE PE 2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA ,IN DATA DE 20.12.2022

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA ,IN DATA DE 27.12.2022

P-V NR 3179 DIN 3.04.2023 DE AFISARE P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA IN 16.02.2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 23.02.2023

P-V DE AFISARE NR 3584 DIN 18.04.2023 -P-V SEDINTA ORDINARA DIN 31.03.2023

P-V NR 5006 DIN 29.05.2023 DE AFISARE P-V INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN 28.04.2023

P-V NR 6141 DIN 5.07.2023 DE AFISARE P-V AL SEDINTEI ORDINARE DIN 25.05.2023-

P-V NR 6977 DIN 3.08.2023 DE AFISARE P-V SEDINTA ORDINARA DIN 30.06.2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA IN 30.06.2023

 

 

 

 

2022

REGISTRU HOTARARI 2022 

HCL-NR-1-DIN-31.01.2022

HCL-NR-2-DIN-31.01.2022

HCL-NR-3-DIN-31.01.2022

HCL-NR-4-DIN-31.01.2022

HCL-NR-5-DIN-10.02.2022

HCL-NR-6-DIN-10.02.2022

HCL-NR-7-DIN-10.02.2022

HCL-NR-8-DIN-10.02.2022

HCL-NR-9-DIN-10.02.2022

HCL-NR-10-DIN-10.02.2022

HCL-NR-11-DIN-10.02.2022

HCL-NR-12-DIN-07.03.2022

HCL-NR-13-DIN-07.03.2022

HCL-NR-14-DIN-07.03.2022

HCL-NR-15-DIN-07.03.2022

HCL-NR-16-DIN-07.03.2022

HCL-NR-17-DIN-25.03.2021-STATUT-COMUNA

HCL-NR-17-DIN-28.03.2022

HCL-NR-18-DIN-28.03.2022

HCL-NR-19-DIN-28.03.2022

HCL-NR-20-DIN-28.03.2022

HCL-NR-21-DIN-28.03.2022

HCL-NR-22-DIN-08.04.2022

HCL-NR-23-DIN-08.04.2022

HCL-NR-24-DIN-08.04.2022

HCL-NR-25-DIN-08.04.2022

HCL-NR-26-DIN-08.04.2022

HCL-NR-27-DIN-08.04.2022

HCL-NR-28-DIN-19.04.2022

HCL-NR-29-DIN-19.04.2022

HCL-NR-30-DIN-28.04.2022

HCL-NR-31-DIN-28.04.2022

HCL-NR-32-DIN-28.04.2022

HCL-NR-33-DIN-25.05.2021-ROF

HCL-NR-33-DIN-28.04.2022

HCL-NR-34-DIN-28.04.2022

HCL-NR-35-DIN-28.04.2022

HCL-NR-36-DIN-16.05.2022

HCL-NR-37-DIN-16.05.2022

HCL-NR-38-DIN-16.05.2022

HCL-NR-39-DIN-23.05.2022

HCL-NR-40-DIN-23.05.2022

HCL-NR-41-DIN-23.05.2022

HCL-NR-42-DIN-23.05.2022

HCL-NR-43-DIN-23.05.2022

HCL-NR-44-DIN-20.06.2022

HCL-NR-45-DIN-20.06.2022

HCL-NR-46-DIN-30.06.2022

HCL-NR-47-DIN-30.06.2022

HCL-NR-48-DIN-30.06.2022

HCL-NR-51-DIN-25.07.2022

HCL-NR-52-DIN-25.07.2022

HCL-NR-53-DIN-12.08.2022

HCL-NR-54-DIN-12.08.2022

HCL-NR-55-DIN-29.09.2022

HCL-NR-56-DIN-29.09.2022

HCL-NR-58-DIN-24.10.2022

HCL-NR-59-DIN-24.10.2022

HCL-NR-60-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL NR 69 DIN 24.11.2022

HCL NR 70 DIN 24.11.2022

HCL NR 71 DIN 24.11.2022

HCL NR 72 DIN 24.11.2022

HCL NR 73 DIN 24.11.2022

HCL NR 74 DIN 24.11.2022

HCL NR 75 DIN 20.12.2022

HCL NR 76 DIN 20.12.2022

HCL NR 77 DIN 20.12.2022

HCL NR 78 DIN 20.12.2022

HCL NR 79 DIN 20.12.2022

HCL NR 80 DIN 20.12.2022

HCL NR 81 DIN 20.12.2022

HCL NR 82 DIN 20.12.2022

HCL NR 83 DIN 20.12.2022

HCL NR 84 DIN 20.12.2022

HCL NR 85 DIN 20.12.2022

HCL NR 86 DIN 26.12.2022

 

2021

Hotararea 1 din 08.01.2021

Hotararea 2 din 08.01.2021

Hotararea 3 din 08.01.2021

Hotararea 4 din 08.01.2021

Hotararea 5 din 28.01.2021

Hotararea 7 din 28.01.2021

Hotararea 8 din 28.01.2021

Hotararea 9 din 28.01.2021

Proiect de hotarare 10 din 13.01.2021

Proiect de hotarare 11 din 13.01.2021

Hotararea 12 din 25.02.2021

Hotararea 13 din 25.02.2021

Hotararea 14 din 25.02.2021

Hotararea 15 din 01.03.2021

Hotararea 16 din 25.03.2021

Hotararea 17 din 25.03.2021

Hotararea 18 din 25.03.2021

Hotararea 19 din 25.03.2021

Hotararea 20 din 25.03.2021

Hotararea 21 din 25.03.2021

Hotararea 23 din 23.04.2021

Hotararea 24 din 22.04.2021

Hotararea 25 din 22.04.2021

Hotararea 26 din 22.04.2021

Hotararea 27 din 22.04.2021

Hotararea 28 din 22.04.2021

Hotararea 29 din 22.04.2021

Hotararea 30 din 06.05.2021

Hotararea 31 din 25.05.2021

Hotararea 32 din 25.05.2021

Hotararea 33 din 25.05.2021

Hotararea 34 din 25.05.2021

HCL NR 35 DIN 25.05.2021

HCL NR 36 DIN 25.05.2021

HCL NR 37 DIN 25.05.2021

HCL NR 38 DIN 30.06.2021

HCL NR 39 DIN 30.06.2021

HCL NR 40 DIN 30.06.2021

HCL NR 44 DIN 23.07.2021

HCL NR 45 DIN 23.07.2021

HCL NR 46 DIN 23.07.2021

HCL NR 47 DIN 23.07.2021

HCL NR 48 DIN 23.07.2021

HOT NR 49

HOTARAREA NR 50

HCL NR 51

HCL NR 52

HCL NR 53 DIN 20.09.2021

HCL NR 54 DIN 20.09.2021

HCL NR 55 DIN 20.09.2021

HCL NR 56 DIN 20.09.2021

HCL NR 57 DIN 21.10.2021

HCL NR 58

HCL 59 DIN 21.10.2021

HCL 60 DIN 21.10.2021

HCL 61 DIN 21.10.2021

HCL 62 DIN 21.10.2021

HCL 63 DIN 21.10.2021

HCL NR 64 DIN 21.10.2021

HCL NR 65 DIN 21.10.2021

HCL NR 66 DIN 08.11.2021

HCL NR 67 DIN 15.12.2021

HCL NR 68 DIN 15.12.2021

HCL NR 69 DIN 15.12.2021

HCL NR 70 DIN 15.12.2021

HCL NR 71 DIN 15.12.2021

HCL NR 72 DIN 15.12.2021

HCL NR 73 DIN 15.12.2021

HCL NR 74 DIN 15.12.2021

HCL NR 75 DIN 15.12.2021

HCL NR 76 DIN 15.12.2021

HCL NR 77 DIN 23.12.2021

HCL NR 78 DIN 23.12.2021

2020

HCL-NR.1-DIN-30.11.2020-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA-AL-C.L.-PRUNDENI

HCL-NR.2-DIN-30.11.2020-PRIV-ORGANIZAREA-COMISIILOR-PE-DOMENII-DE-SPECIALITATE-ALE-CONSILIULUI-LOCAL-PRUNDENI-

HCL-NR.3-DIN-30.11.2020-PRIV.-ALEGEREA-VICEPRIMARULUI-COM-PRUNDENI HCL-NR.4-DIN-4.12.2020-

HCL-NR.5-DIN-4.12.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-PRELUNGIRII-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCIMM-SA-IFN

HCL-NR.6-DIN-22.12.2020-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PRECUM-SI-A-TAXELOR-SPECIALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR.7-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-UTILIZARII-DRUMULUI-DE-EXPLOATARE-PT-ACCES-LA-BALASTIERA-IN-COM-PRUNDENI-DE-CATRE-S.C.-REMSERVICE-SRL

HCL-NR.8-DIN-22.12.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORILOR-MATERIALE-DIN-ACTUL-ADMINISTRATIV-FISCAL

HCL-NR.9-DIN-22.12.2020-

HCL-NR.10-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-ACORDARII-SI-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE-PT-ELEVII-DIN-INVATAMANTUL-DE-STAT

HCL-NR.11-DIN-22.12.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-TRIMESTRUL-III-PE-ANUL-2020

HCL-NR.12-DIN-22.12.2020-PRIV.-MANDATAREA-REPREZENTANTULUI-COMUNEI-PRUNDENI-IN-ADI-APA-VALCEA-SA-APROBE-INCHEIERA-ACTELOR-ADITIONALE

HCL-NR.13-DIN-22.12.2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-EFICIENTE-ENERGETIC-PT-DOTAREA-PRIMARIEI-COMUNEI-PRUNDENI

HCL-NR-18-DIN-30.03.2020-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

HCL-NR-19-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.8-2020-DE-DELOGARE-A-UNUI-CONSILIER-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-20-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.9-2020-PRIV.-RETRAGEREA-DELEGARII-CONS.-LOCAL-PAUNESCU-TITEL-CARE-INDEPLINESTE-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-DE-VICEPRIM

HCL-NR-21-DIN-30.03.2020-PRIVIND-APROBAREA-INSTITUIREI-TAXEI-SPECIALE-SI-A-REGULAMENTULUI-PRIV.-ADMIN.-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-30.03.2020-PRIV-RESPINGEREA-PLANGERII-PREALABILE-INREG-LA-CONS.-LOCAL-PRUNDENI-SUB-NR.-2346-09.03.2020-FORMULATA-DE-MANOLEA-ELENA-IMPOTRIVA-HCL-NR.26-31.07.2019

HCL-NR-23-DIN-30.03.2020-PRIV.-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR.2-2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-30.03.2020-PRIV.-DELEGAREA-UNUI-CONS.-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-25-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-DOC.-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIREA-CONTRACTULUI-DE-DELEGARE-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-26-DIN-24.04.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-DE-PRELUNGIRE-PANA-LA-09.01.2020-A-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCMMS

HCL-NR-27-DIN-24.04.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-ANUL-2020

HCL-NR-28-DIN-24.04.2020-PRIV.-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-29-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-SI-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR-30-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-S.P.C.L.E.P.-PRUNDENI-FORMA-ACTUALIZATA

HCL-NR-31-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-MODIFICARII-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII-AL-PRIMARIEI-COM-PRUNDENI-PT-ANUL-2020

HCL-NR-32-DIN-28.05.2020-PRIV-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-33-DIN-28.05.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-IN-TRIM-II-2020

HCL-NR-34-DIN-22.06.2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-35-DIN-22.06.-2020-PRIV-INSTITUIREA-UNOR-FACILITATII-FISCALE-SI-APROB.-PROCED.-DE-ANULARE-A-ACCESORIILOR-AFERENTE-OBLIGATIILOR-BUGETARE-PRINCIPALE

HCL-NR-36-DIN-22.06.2020-PRIV-APROBAREA-DOC-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTULUI-DE-DELEGARA-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-37-DIN-22.06.2020-2020-PRIV-SCADEREA-DIN-EVIDENTELE-FISC.-A-UNOR-DEB.-DE-PLATAAMENZI-SI-ALTE-SANCTIUNI-PT-CONTRIBUABILI-PERS-FIZICE-DECEDATE

HCL-NR-38-DIN-16.07.2020-2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-MODERNIZARE-RETEA-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-39-DIN-30.07.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEM-II-2020

HCL-NR-40-DIN-30.07.2020-PRIV.-APROBAREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-ALCATUIESC-DOMENIUL-PUBLIC-SI-PRIVAT-AL-COM-PRUNDENI

HCL-NR-41-DIN-30.07.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-DIN-HCL-NR.31-2020-PRIV-APROB.-MODIF.-ORGANIGRAMEI-SI-A-STATULUI-DE-FUNCTII-PT-APARATUL-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HCL-NR-42-DIN-24.08.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-ANUL-2020

HCL-NR-43-DIN-08-09-2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-44-DIN-08.09.2020-PRIV-APROBAREA-DOC.-TEHNICO-ECONOMICE-SI-A-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICE-PT-FAZA-PROIECTARE-SI-EXECUTIE-LUCRARI-RIGOLE-BETONATE-MONOLIT

HCL-NR-45-DIN-08.09.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEMESTRU-II-2020

HCL-NR-46-DIN-09.09.2020-PRIVIND-UTILIZAREA-SUMEI-DE-70.00-MII-DIN-EXCEDENTUL-ANULUI-2019

HCL-NR-47-DIN-21.09.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2020-C.L.-AL-COM-PRUNDENI

2019

HCL-NR-1-DIN-15.01.2019-PRIVIND-CONSTATAREA-INCETARII-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-AL-DL.-CONSTANTIN-ION-SI-DECLARAREA-VACANTA-A-LOCULUI-DE-CONS.LOCAL-DETINUT-DE-ACESTA

HCL-NR-2-DIN-15.01.2019-PRIVIND-VALIDAREA-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-IN-CADRUL-C.L.-PRUNDENI-AL-D-LUI-MIU-GHEORGHE

HCL-NR-3-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROPUNERII-DE-RETEA-SCOLARA-IN-COM.PRUNDENI-PT-ANUL-2019-2020-C.L.-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HCL-NR-4-DIN-15.01.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HCL-NR-5-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROGRAMULUI-ANUAL-AL-ACHIZITIILOR-PUBLICE-PE-ANUL-2019

HCL-NR-6-DIN-15.01.2019-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM.PRUNDENI-PRIN-CONCESIONARE-SUB-FORMA-GESTIUNII-DELEGATE

HCL-NR-7-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTULUI-DE-INCHEIERE-A-EXERCITIULUI-BUGETAR-PRIVIND-BUGETUL-LOCAL-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COM-PRUNDENI-PE-2018

HCL-NR-8-DIN-28.02.2019-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HCL-NR-9-DIN-28.02.2019-PRIVIND-REALIZAREA-CONTRACTULUI-DE-INCHIRIERE-SPATIU-CANTINA-SOCIALA-PRUNDENI-INCHEIAT-INTRE-COM-PRUNDENI-SI-II-MUNTEANU-IONELA

HCL-NR-10-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PE-ANUL-2019-CE-VOR-FI-EXECUTATE-DE-BENEFICIARII-DE-AJUTOR-SOCIAL-CONF.LG_.416-2001

HCL-NR-11-DIN-29.03.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-12-DIN-29.03.2019-PRIVIND-ACTUALIZAREA-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIRE-A-RISCURILOR-PT.COM_.-PRUNDENI

HCL-NR-13-DIN-05.04.2019-PRIVIND-MODIF.-HCL-NR-6-2019-CU-PRIVIRE-LA-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-PRIN-CONCESIONARE

HCL-NR-14-DIN-19.04.2019-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-15-DIN-19.04.2019-PRIVIND-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HCL-NR-16-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PT-ANUL-2020

HCL-NR-17-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-SALARIILOR-DE-BAZA-PT-FUNCTIONARII-PUBLICI-SI-PERS.CONTRACTUAL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-18-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INFIINTAREA-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM.PRUNDENI

HCL-NR-19-DIN-10.04.2019-PRIVITOR-LA-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-ANEXEI-NR-1-LA-HCL-NR-52-DIN-07.12.2006

HCL-NR-20-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-DATEI-PT.ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENI-JUD.VALCEA

HCL-NR-21-DIN-31.05.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONSUMULUI-MAX.DE-CARBURANTI-PT-VEHICULE-SI-UTILAJE-CARE-DESERVESC-COM.PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-31.05.2019-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HCL-NR-23-DIN-31.05.2019-PRIVIND-DECLARAREA-BULDOEXCAVATORULUI-SI-ECHIPAMENTE-CA-BUN-DE-UTILITATE-PUBLICA-DE-INTERES-LOCAL-AL-UAT-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-28.06.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-25-DIN-28.06.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTRACTULUI-PRESTARI-SERV.SALUBRIZARE-CU-SOCIETATEA-BRAI-CATA-RM.VALCEA

HOTARAREA-NR-26-DIN-31.07.2019-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII

HOTARAREA-NR-27-DIN-31.07.2019-PRIVIND-INSUSIREA-ACORDULUI-DE-COOPERARE-PRIVIND-ORGANIZAREA-SI-EXERCITAREA-ACTIVITATII-DE-AUDIT-PUBLIC-INTERN

HOTARAREA-NR-28-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-APROBAREA-NORMELOR-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HOTARAREA-NR-29-DIN-31.07.2019-PRIVIND-CONSTITUIREA-FONDULUI-DE-REZERVA-BUGETARA-AFLAT-LA-DISPOZITIA-CL-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-30-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-REVOCAREA-HCL-NR-8-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-31-DIN-12.08.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-32-DIN-12.08.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZENTANTULUI-COM.PRUNDENI-IN-ADUNAREA-GEN.-A-ASOC.DE-DEZV.-INTERCOMUNITARA-APA-VALCEA-

HOTARAREA-NR-33-DIN-12.08.2019-PRIVIND-MODIF.ANEXEI-LA-HCL-NR-25-2019

HOTARAREA-NR-34-DIN-06.09.2019-PRIVITOR-LA-ALEGEREA-PRESEDITNELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-35-DIN-06.09.2019-PRIVIND-ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENIJUD.VALCEA

HOTARAREA-NR-36-DIN-06.09.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZ.-CL-CA-MEMBRU-IN-CONS.DE-ADM.-AL-SC.GIM_.-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-37-DIN-06.09.2019-PRIVIND-TRANSFORMAREA-FUNCTIEI-PUBLICE-DE-CONDUCERE-DE-SECRETAR-COMUNA-IN-SECRETAR-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HOTARAREA-NR-38-DIN-06.09.2019-PRIVIND-INDREPTAREA-UNOR-ERORI-MATARIALE-CUPRINSE-IN-HCL-NR-30

HOTARAREA-NR-39-DIN-06.09.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-2019

HOTARAREA-NR-40-DIN-00.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-UTILIZARII-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-LOCAL-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2018

HOTARAREA-NR-41-DIN-09.10.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-42-DIN-09.10.2019-PRIVIND-AVIZAREA-PUG-SI-REGULAMENTUL-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-43-DIN-09.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-NR-DE-LOCURI-ALOCATE-PT.PERFECTIONAREA-PROFESIONALA-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI

HOTARAREA-NR-44-DIN-09.10.2019-PRIVIND-DAREA-IN-ADMINISTRARE-BUNURI-MOBILE-SI-IMOBILE-PROP.PUBLICA-UAT-PRUNDENI-CATRE-SC.GIM_.-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-45-DIN-09.10.2019-PRIVIND-LA-INSUSIREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COM-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-46-din-20.11.2019-PRIVIND-RECTIFICARE-BUGET

HOTARAREA-NR-47-din-20.11.2019-PRIVIND-ANULAREA-ACCESORIILOR-IN-CAZUL-OBLIGATIILOR-RESTANTE-LA-31-DEC-2018

HOTARAREA-NR-48-din-20.11.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HOTARAREA-NR-49-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-IORDACHE-NICULINA

HOTARAREA-NR-50-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-MIRESCU-VICTORIA

HOTARAREA-NR-51-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-DUMITRESCU-GHEORGHE

HOTARAREA-NR-52-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-INTERN-PT-ACORDAREA-VOUCHERELOR-DE-VACANTA

HOTARAREA-NR-53-din-20.11.2019-PRIVIND-INSTRUMENTAREA-PROIECTULUI-ASFALTARE-DRUMURI-IN-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-54-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-SCRISORII-DE-GARANTIE-PR-DRUMURI-DE-EXPLOATARE-AGRICOLA-IN-COM-PRUNDENIJUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-55-din-12.12.2019-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-56-din-12.12.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-57-din-12.12.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-APARATULUI-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HOTARAREA-NR-58-din-30.12.2019-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2020

Hotărârile autorității deliberative

2023

REGISTRU HOTARARI 2023

HCL NR 1-2023 DIN PRIVIND ALEGEREA PRESED. DE SEDINTA C.L.

HCL NR 2-2023 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL PATRASCU MIHAI

HCL NR 3-2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI

HCL NR 4-2023 PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE

HCL NR 5-2023 PRIVIND APROBAREA ACORDARII BURSELOR SCOLARE

HCL NR 6-2023 PRIVIND ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI BUGETAR 2021 LA SFARSITUL ANULUI 2022

HCL NR 7-2023 PRIVIND APROBAREA DOC SF PT INVESTITIA -MODERNIZARE SI REABILITARE UNITATE SANITARA

HCL NR 8-2023 PRIVIND PREDAREA MDLP SI CNI IN VEDEREA EXECUTARII, INVESTITIA -MODERNIZARE SI REABILITARE UNITATE SANITARA

HCL NR 9-2023 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE

HCL NR 10-2023 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE ACHIZITII PUBLICE

HCL NR 11-2023 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR 2022

HCL NR 12-2023 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL 2023

HCL NR 13-2023 PRIVIND ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL COM PRUNDENI

HCL NR 14-2023 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE SALARIZARE A PERSONALULUI CARE FACE PARTE DIN UIP

HCL NR 15-2023 PRIVIND DESEMNAREA CONSILIERILOR LOCALI MEMBRII AI COMISIEI PT EVALUAREA PERFORMANTELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL

HCL NR 16-2023 PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE

HCL NR 17-2023 PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE MMSS SI UAT PRUNDENI

HCL NR 18-2023 PRIVIND AVIZAREA CAIETULUI DE SARCINI AL SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

HCL NR 19-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PT PROIECTUL -INFIINTARE SISTEM DE MONITORIZARE SI SIGURANTA

HCL NR 20-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC.PT PR. -INFIINTARE PISTA DE BICICLETE –

HCL NR 21-2023 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-EC. PT PR. -ACHIZITIONARE SI INSTALARE STATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE-

HCL NR 22-2023 PRIVIND AVIZAREA STUDULUI DE SPECIALITATE PT STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA A SERV DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE

HCL NR 23-2023 PRIVIND INCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT INTRE UAT PRUNDENI SI UAT JUD VALCEA

HCL NR 24-2023 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL REPREZ. UAT PRUNDENI IN AGA

HCL NR 25-2023 PRIVIND ALEGEREA PRESED. DE SEDINTA AL C.L. PT LUNA FEB 2023

HCL NR 26-2023 PRIVIND APROBAREA ASOCIERII CU UAT VALCEA PRIN CJ VALCEA, IN VEDEREA IMPLEMENTARII PR. DOTAREA UNITATILOR DE INVATAMANT

HCL NR 27-2023 PRIVIND REVOCAREA ART1-5 DIN HCL NR 58-2022-

HCL NR 28 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA IMPRUMUT TEMPORAR OUAI CALINA

HCL NR 29 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI DE BURSE CARE SE ACORDA ELEVILOR DIN INV.PREUNIVERSITAR

HCL NR 30 DIN 30.03.2023- PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE PERFECTIONARE PROF A FUNCTIONARILOR PUBLICI

HCL NR 31 DIN 31.03.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE TRIM I -2023

HCL NR 32 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA UTILIZARII SUMEI DE 2185,85 MII LEI DIN EXCEDENTUL BUGETAR AL ANULUI 2022

HCL NR 33 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PE 2023

HCL NR 34 DIN 31.03.2023- PRIVIND APROBAREA REZULTATELOR INVENTARIERII GENERALE

HCL NR 35 DIN 12.04.2023- PRIVIND ALEGEREA PRESED DE SEDINTA

HCL NR 36 DIN 12.04.2023- PRIVIND LUAREA LA CUNOSTINTA A DECLARATIEI DE RENUNTARE LA DREPT DE PROP -IMOBIL TEREN

HCL NR 37 DIN 12.04.2023-PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA FUNCTIONARI PUBLICI SI PERSONAL CONTRACTUAL

HCL NR 38 – 2023 CU PRIVIRE LA APROBARE DEMARARE PROCEDURA ACREDITARE COMPARTIMENT ASISTEMNTA SOCIALA IN CADRUL UAT PRUNDENI

HCL NR 39 – 2023 CU PRIVIRE LA APROBARE STRATEGIE DE DEZV. A SERVICIILOR SOCIALE PT 2021-2025-2030

HCL NR 40 – 2023 PRIVIND COMPLETAREA ACT ADITIONAL NR 34 DIN 28.07.2014 LA CONTRACT DELEGARE GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE APA SI CANALIZARE

HCL NR 41 – 2023 PRIVIND INDEXAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE

HCL NR 42 – 2023 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE COLABORARE INTRE COM PRUNDENI SI ASOC. PSIHOLOGILOR GORJENI

HCL NR 43 – 2023 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA PT TRIM I- 2023

HCL NR 45 DIN 28.04.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL 2023

HCL NR 46 DIN 28.04.2023- PRIVIND ADERAREA UAT PRUNDENI ,RESPECTIV LEADER CONSTITUIT PRIN GAL-TINUTUL VINULUI

HCL NR 47 DIN 28.04.2023- PRIVIND APROBAREA SI STABILIREA REGULILOR SI MASURILOR DE PREVENIRE A INCENDIILOR

HCL NR 48 DIN 28.04.2023- PRIVIND APROBAREA INSTITUIRII PROGRAMULUI MULTIANUAL -PROGRAMUL LOCAL RABLA-

HCL NR 49 DIN 25.05.2023- PRIVIND APROBARE SOLICITARE PRELUNGIRE SCRISOARE DE GARANTARE FNGCIMM SA -IFN

HCL NR 50 DIN 25.05.2023- PRIVIND ASOCIEREA UAT PRIN CJ IN VEDEREA DEPUNERII SPRE FINANTARE ,IMPLEMENTARE SI MONITORIZARE PROIECT -MICROBUZE ELECTRICE PT ELEVI-

HCL NR 51 DIN 25.05.2023- PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEH-EC. PNRR-GAL- ACHIZITIE UTILAJ SVSU

HCL NR 52 DIN 25.05.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI PE TRIM III

HCL NR 53 DIN 25.05.2023- PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI

HCL NR 54 DIN 25.05.2023- PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE

HCL NR 55 DIN 30.06.2023- PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT TEREN VLADESCU LUMINITA

HCL NR 56 DIN 30.06.2023-PRIVIND APROBAREA SCOATERII DIN EV.FISCALA SUME DEBITORI

HCL NR 57 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND NORMELE DE GOSPODARIRE

HCL NR 58 DIN 30.06.2023- PRIVIND CONSTATAREA INCETARII MANDAT DE CL PAUN GHE ALIN

HCL NR 59 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE SOLUTIE TRASEU REALIZARE PISTE DE BICICLETE- PROIECT PNRR

HCL NR 60 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE FINALA A INDICATORILOR TEH-EC. -PROIECT MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL

HCL NR 61 DIN 30.06.2023- PRIVIND DECONTARE CHELTUIELI PARTICIPARE ELEVI LA CONCURS IMPULS PERPETUUM

HCL NR 62 DIN 30.06.2023- PRIVIND APROBARE FINALA INDICATORI TEH-EC. PROIECT-MODERNIZARE STR. DE INTERES LOCAL-

HCL NR 63 DIN 28.07.2023- PRIVIND ALEGEREA PRED DE SEDINTA PT PERIOADA IULIE-SEPT 2023

HCL NR 64 DIN 28.07.2023- PRIVIND STABILIREA SITUATIILOR DE NECESITATE, IN CONF CU LG 416-2001

HCL NR 65 DIN 28.07.2023- PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND PROCEDURA DE ELIBERARE SI RETRAGERE AVIZ DE COLECTARE DESEURI INDUSTRIALE

HCL NR 66 DIN 28.07.2023- PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL TRIM II-2023

HCL NR 67 DIN 28.07.2023- PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA TRIM II-2023

HCL NR 68 DIN 28.07.2023- PRIVIND ACTUALIZAREA SI COMPLETAREA PROGRAMULUI ACHIZITIILOR PUBLICE PE 2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA ,IN DATA DE 20.12.2022

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA ,IN DATA DE 27.12.2022

P-V NR 3179 DIN 3.04.2023 DE AFISARE P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA IN 16.02.2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA DIN 23.02.2023

P-V DE AFISARE NR 3584 DIN 18.04.2023 -P-V SEDINTA ORDINARA DIN 31.03.2023

P-V NR 5006 DIN 29.05.2023 DE AFISARE P-V INCHEIAT IN SEDINTA EXTRAORDINARA IN 28.04.2023

P-V NR 6141 DIN 5.07.2023 DE AFISARE P-V AL SEDINTEI ORDINARE DIN 25.05.2023-

P-V NR 6977 DIN 3.08.2023 DE AFISARE P-V SEDINTA ORDINARA DIN 30.06.2023

P-V INCHEIAT IN SEDINTA ORDINARA IN 30.06.2023

 

 

 

 

2022

REGISTRU HOTARARI 2022 

HCL-NR-1-DIN-31.01.2022

HCL-NR-2-DIN-31.01.2022

HCL-NR-3-DIN-31.01.2022

HCL-NR-4-DIN-31.01.2022

HCL-NR-5-DIN-10.02.2022

HCL-NR-6-DIN-10.02.2022

HCL-NR-7-DIN-10.02.2022

HCL-NR-8-DIN-10.02.2022

HCL-NR-9-DIN-10.02.2022

HCL-NR-10-DIN-10.02.2022

HCL-NR-11-DIN-10.02.2022

HCL-NR-12-DIN-07.03.2022

HCL-NR-13-DIN-07.03.2022

HCL-NR-14-DIN-07.03.2022

HCL-NR-15-DIN-07.03.2022

HCL-NR-16-DIN-07.03.2022

HCL-NR-17-DIN-25.03.2021-STATUT-COMUNA

HCL-NR-17-DIN-28.03.2022

HCL-NR-18-DIN-28.03.2022

HCL-NR-19-DIN-28.03.2022

HCL-NR-20-DIN-28.03.2022

HCL-NR-21-DIN-28.03.2022

HCL-NR-22-DIN-08.04.2022

HCL-NR-23-DIN-08.04.2022

HCL-NR-24-DIN-08.04.2022

HCL-NR-25-DIN-08.04.2022

HCL-NR-26-DIN-08.04.2022

HCL-NR-27-DIN-08.04.2022

HCL-NR-28-DIN-19.04.2022

HCL-NR-29-DIN-19.04.2022

HCL-NR-30-DIN-28.04.2022

HCL-NR-31-DIN-28.04.2022

HCL-NR-32-DIN-28.04.2022

HCL-NR-33-DIN-25.05.2021-ROF

HCL-NR-33-DIN-28.04.2022

HCL-NR-34-DIN-28.04.2022

HCL-NR-35-DIN-28.04.2022

HCL-NR-36-DIN-16.05.2022

HCL-NR-37-DIN-16.05.2022

HCL-NR-38-DIN-16.05.2022

HCL-NR-39-DIN-23.05.2022

HCL-NR-40-DIN-23.05.2022

HCL-NR-41-DIN-23.05.2022

HCL-NR-42-DIN-23.05.2022

HCL-NR-43-DIN-23.05.2022

HCL-NR-44-DIN-20.06.2022

HCL-NR-45-DIN-20.06.2022

HCL-NR-46-DIN-30.06.2022

HCL-NR-47-DIN-30.06.2022

HCL-NR-48-DIN-30.06.2022

HCL-NR-51-DIN-25.07.2022

HCL-NR-52-DIN-25.07.2022

HCL-NR-53-DIN-12.08.2022

HCL-NR-54-DIN-12.08.2022

HCL-NR-55-DIN-29.09.2022

HCL-NR-56-DIN-29.09.2022

HCL-NR-58-DIN-24.10.2022

HCL-NR-59-DIN-24.10.2022

HCL-NR-60-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL NR 69 DIN 24.11.2022

HCL NR 70 DIN 24.11.2022

HCL NR 71 DIN 24.11.2022

HCL NR 72 DIN 24.11.2022

HCL NR 73 DIN 24.11.2022

HCL NR 74 DIN 24.11.2022

HCL NR 75 DIN 20.12.2022

HCL NR 76 DIN 20.12.2022

HCL NR 77 DIN 20.12.2022

HCL NR 78 DIN 20.12.2022

HCL NR 79 DIN 20.12.2022

HCL NR 80 DIN 20.12.2022

HCL NR 81 DIN 20.12.2022

HCL NR 82 DIN 20.12.2022

HCL NR 83 DIN 20.12.2022

HCL NR 84 DIN 20.12.2022

HCL NR 85 DIN 20.12.2022

HCL NR 86 DIN 26.12.2022

 

2021

Hotararea 1 din 08.01.2021

Hotararea 2 din 08.01.2021

Hotararea 3 din 08.01.2021

Hotararea 4 din 08.01.2021

Hotararea 5 din 28.01.2021

Hotararea 7 din 28.01.2021

Hotararea 8 din 28.01.2021

Hotararea 9 din 28.01.2021

Proiect de hotarare 10 din 13.01.2021

Proiect de hotarare 11 din 13.01.2021

Hotararea 12 din 25.02.2021

Hotararea 13 din 25.02.2021

Hotararea 14 din 25.02.2021

Hotararea 15 din 01.03.2021

Hotararea 16 din 25.03.2021

Hotararea 17 din 25.03.2021

Hotararea 18 din 25.03.2021

Hotararea 19 din 25.03.2021

Hotararea 20 din 25.03.2021

Hotararea 21 din 25.03.2021

Hotararea 23 din 23.04.2021

Hotararea 24 din 22.04.2021

Hotararea 25 din 22.04.2021

Hotararea 26 din 22.04.2021

Hotararea 27 din 22.04.2021

Hotararea 28 din 22.04.2021

Hotararea 29 din 22.04.2021

Hotararea 30 din 06.05.2021

Hotararea 31 din 25.05.2021

Hotararea 32 din 25.05.2021

Hotararea 33 din 25.05.2021

Hotararea 34 din 25.05.2021

HCL NR 35 DIN 25.05.2021

HCL NR 36 DIN 25.05.2021

HCL NR 37 DIN 25.05.2021

HCL NR 38 DIN 30.06.2021

HCL NR 39 DIN 30.06.2021

HCL NR 40 DIN 30.06.2021

HCL NR 44 DIN 23.07.2021

HCL NR 45 DIN 23.07.2021

HCL NR 46 DIN 23.07.2021

HCL NR 47 DIN 23.07.2021

HCL NR 48 DIN 23.07.2021

HOT NR 49

HOTARAREA NR 50

HCL NR 51

HCL NR 52

HCL NR 53 DIN 20.09.2021

HCL NR 54 DIN 20.09.2021

HCL NR 55 DIN 20.09.2021

HCL NR 56 DIN 20.09.2021

HCL NR 57 DIN 21.10.2021

HCL NR 58

HCL 59 DIN 21.10.2021

HCL 60 DIN 21.10.2021

HCL 61 DIN 21.10.2021

HCL 62 DIN 21.10.2021

HCL 63 DIN 21.10.2021

HCL NR 64 DIN 21.10.2021

HCL NR 65 DIN 21.10.2021

HCL NR 66 DIN 08.11.2021

HCL NR 67 DIN 15.12.2021

HCL NR 68 DIN 15.12.2021

HCL NR 69 DIN 15.12.2021

HCL NR 70 DIN 15.12.2021

HCL NR 71 DIN 15.12.2021

HCL NR 72 DIN 15.12.2021

HCL NR 73 DIN 15.12.2021

HCL NR 74 DIN 15.12.2021

HCL NR 75 DIN 15.12.2021

HCL NR 76 DIN 15.12.2021

HCL NR 77 DIN 23.12.2021

HCL NR 78 DIN 23.12.2021

2020

HCL-NR.1-DIN-30.11.2020-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA-AL-C.L.-PRUNDENI

HCL-NR.2-DIN-30.11.2020-PRIV-ORGANIZAREA-COMISIILOR-PE-DOMENII-DE-SPECIALITATE-ALE-CONSILIULUI-LOCAL-PRUNDENI-

HCL-NR.3-DIN-30.11.2020-PRIV.-ALEGEREA-VICEPRIMARULUI-COM-PRUNDENI HCL-NR.4-DIN-4.12.2020-

HCL-NR.5-DIN-4.12.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-PRELUNGIRII-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCIMM-SA-IFN

HCL-NR.6-DIN-22.12.2020-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PRECUM-SI-A-TAXELOR-SPECIALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR.7-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-UTILIZARII-DRUMULUI-DE-EXPLOATARE-PT-ACCES-LA-BALASTIERA-IN-COM-PRUNDENI-DE-CATRE-S.C.-REMSERVICE-SRL

HCL-NR.8-DIN-22.12.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORILOR-MATERIALE-DIN-ACTUL-ADMINISTRATIV-FISCAL

HCL-NR.9-DIN-22.12.2020-

HCL-NR.10-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-ACORDARII-SI-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE-PT-ELEVII-DIN-INVATAMANTUL-DE-STAT

HCL-NR.11-DIN-22.12.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-TRIMESTRUL-III-PE-ANUL-2020

HCL-NR.12-DIN-22.12.2020-PRIV.-MANDATAREA-REPREZENTANTULUI-COMUNEI-PRUNDENI-IN-ADI-APA-VALCEA-SA-APROBE-INCHEIERA-ACTELOR-ADITIONALE

HCL-NR.13-DIN-22.12.2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-EFICIENTE-ENERGETIC-PT-DOTAREA-PRIMARIEI-COMUNEI-PRUNDENI

HCL-NR-18-DIN-30.03.2020-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

HCL-NR-19-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.8-2020-DE-DELOGARE-A-UNUI-CONSILIER-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-20-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.9-2020-PRIV.-RETRAGEREA-DELEGARII-CONS.-LOCAL-PAUNESCU-TITEL-CARE-INDEPLINESTE-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-DE-VICEPRIM

HCL-NR-21-DIN-30.03.2020-PRIVIND-APROBAREA-INSTITUIREI-TAXEI-SPECIALE-SI-A-REGULAMENTULUI-PRIV.-ADMIN.-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-30.03.2020-PRIV-RESPINGEREA-PLANGERII-PREALABILE-INREG-LA-CONS.-LOCAL-PRUNDENI-SUB-NR.-2346-09.03.2020-FORMULATA-DE-MANOLEA-ELENA-IMPOTRIVA-HCL-NR.26-31.07.2019

HCL-NR-23-DIN-30.03.2020-PRIV.-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR.2-2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-30.03.2020-PRIV.-DELEGAREA-UNUI-CONS.-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-25-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-DOC.-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIREA-CONTRACTULUI-DE-DELEGARE-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-26-DIN-24.04.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-DE-PRELUNGIRE-PANA-LA-09.01.2020-A-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCMMS

HCL-NR-27-DIN-24.04.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-ANUL-2020

HCL-NR-28-DIN-24.04.2020-PRIV.-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-29-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-SI-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR-30-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-S.P.C.L.E.P.-PRUNDENI-FORMA-ACTUALIZATA

HCL-NR-31-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-MODIFICARII-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII-AL-PRIMARIEI-COM-PRUNDENI-PT-ANUL-2020

HCL-NR-32-DIN-28.05.2020-PRIV-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-33-DIN-28.05.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-IN-TRIM-II-2020

HCL-NR-34-DIN-22.06.2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-35-DIN-22.06.-2020-PRIV-INSTITUIREA-UNOR-FACILITATII-FISCALE-SI-APROB.-PROCED.-DE-ANULARE-A-ACCESORIILOR-AFERENTE-OBLIGATIILOR-BUGETARE-PRINCIPALE

HCL-NR-36-DIN-22.06.2020-PRIV-APROBAREA-DOC-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTULUI-DE-DELEGARA-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-37-DIN-22.06.2020-2020-PRIV-SCADEREA-DIN-EVIDENTELE-FISC.-A-UNOR-DEB.-DE-PLATAAMENZI-SI-ALTE-SANCTIUNI-PT-CONTRIBUABILI-PERS-FIZICE-DECEDATE

HCL-NR-38-DIN-16.07.2020-2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-MODERNIZARE-RETEA-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-39-DIN-30.07.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEM-II-2020

HCL-NR-40-DIN-30.07.2020-PRIV.-APROBAREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-ALCATUIESC-DOMENIUL-PUBLIC-SI-PRIVAT-AL-COM-PRUNDENI

HCL-NR-41-DIN-30.07.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-DIN-HCL-NR.31-2020-PRIV-APROB.-MODIF.-ORGANIGRAMEI-SI-A-STATULUI-DE-FUNCTII-PT-APARATUL-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HCL-NR-42-DIN-24.08.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-ANUL-2020

HCL-NR-43-DIN-08-09-2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-44-DIN-08.09.2020-PRIV-APROBAREA-DOC.-TEHNICO-ECONOMICE-SI-A-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICE-PT-FAZA-PROIECTARE-SI-EXECUTIE-LUCRARI-RIGOLE-BETONATE-MONOLIT

HCL-NR-45-DIN-08.09.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEMESTRU-II-2020

HCL-NR-46-DIN-09.09.2020-PRIVIND-UTILIZAREA-SUMEI-DE-70.00-MII-DIN-EXCEDENTUL-ANULUI-2019

HCL-NR-47-DIN-21.09.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2020-C.L.-AL-COM-PRUNDENI

2019

HCL-NR-1-DIN-15.01.2019-PRIVIND-CONSTATAREA-INCETARII-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-AL-DL.-CONSTANTIN-ION-SI-DECLARAREA-VACANTA-A-LOCULUI-DE-CONS.LOCAL-DETINUT-DE-ACESTA

HCL-NR-2-DIN-15.01.2019-PRIVIND-VALIDAREA-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-IN-CADRUL-C.L.-PRUNDENI-AL-D-LUI-MIU-GHEORGHE

HCL-NR-3-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROPUNERII-DE-RETEA-SCOLARA-IN-COM.PRUNDENI-PT-ANUL-2019-2020-C.L.-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HCL-NR-4-DIN-15.01.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HCL-NR-5-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROGRAMULUI-ANUAL-AL-ACHIZITIILOR-PUBLICE-PE-ANUL-2019

HCL-NR-6-DIN-15.01.2019-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM.PRUNDENI-PRIN-CONCESIONARE-SUB-FORMA-GESTIUNII-DELEGATE

HCL-NR-7-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTULUI-DE-INCHEIERE-A-EXERCITIULUI-BUGETAR-PRIVIND-BUGETUL-LOCAL-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COM-PRUNDENI-PE-2018

HCL-NR-8-DIN-28.02.2019-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HCL-NR-9-DIN-28.02.2019-PRIVIND-REALIZAREA-CONTRACTULUI-DE-INCHIRIERE-SPATIU-CANTINA-SOCIALA-PRUNDENI-INCHEIAT-INTRE-COM-PRUNDENI-SI-II-MUNTEANU-IONELA

HCL-NR-10-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PE-ANUL-2019-CE-VOR-FI-EXECUTATE-DE-BENEFICIARII-DE-AJUTOR-SOCIAL-CONF.LG_.416-2001

HCL-NR-11-DIN-29.03.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-12-DIN-29.03.2019-PRIVIND-ACTUALIZAREA-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIRE-A-RISCURILOR-PT.COM_.-PRUNDENI

HCL-NR-13-DIN-05.04.2019-PRIVIND-MODIF.-HCL-NR-6-2019-CU-PRIVIRE-LA-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-PRIN-CONCESIONARE

HCL-NR-14-DIN-19.04.2019-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-15-DIN-19.04.2019-PRIVIND-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HCL-NR-16-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PT-ANUL-2020

HCL-NR-17-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-SALARIILOR-DE-BAZA-PT-FUNCTIONARII-PUBLICI-SI-PERS.CONTRACTUAL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-18-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INFIINTAREA-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM.PRUNDENI

HCL-NR-19-DIN-10.04.2019-PRIVITOR-LA-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-ANEXEI-NR-1-LA-HCL-NR-52-DIN-07.12.2006

HCL-NR-20-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-DATEI-PT.ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENI-JUD.VALCEA

HCL-NR-21-DIN-31.05.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONSUMULUI-MAX.DE-CARBURANTI-PT-VEHICULE-SI-UTILAJE-CARE-DESERVESC-COM.PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-31.05.2019-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HCL-NR-23-DIN-31.05.2019-PRIVIND-DECLARAREA-BULDOEXCAVATORULUI-SI-ECHIPAMENTE-CA-BUN-DE-UTILITATE-PUBLICA-DE-INTERES-LOCAL-AL-UAT-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-28.06.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-25-DIN-28.06.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTRACTULUI-PRESTARI-SERV.SALUBRIZARE-CU-SOCIETATEA-BRAI-CATA-RM.VALCEA

HOTARAREA-NR-26-DIN-31.07.2019-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII

HOTARAREA-NR-27-DIN-31.07.2019-PRIVIND-INSUSIREA-ACORDULUI-DE-COOPERARE-PRIVIND-ORGANIZAREA-SI-EXERCITAREA-ACTIVITATII-DE-AUDIT-PUBLIC-INTERN

HOTARAREA-NR-28-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-APROBAREA-NORMELOR-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HOTARAREA-NR-29-DIN-31.07.2019-PRIVIND-CONSTITUIREA-FONDULUI-DE-REZERVA-BUGETARA-AFLAT-LA-DISPOZITIA-CL-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-30-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-REVOCAREA-HCL-NR-8-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-31-DIN-12.08.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-32-DIN-12.08.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZENTANTULUI-COM.PRUNDENI-IN-ADUNAREA-GEN.-A-ASOC.DE-DEZV.-INTERCOMUNITARA-APA-VALCEA-

HOTARAREA-NR-33-DIN-12.08.2019-PRIVIND-MODIF.ANEXEI-LA-HCL-NR-25-2019

HOTARAREA-NR-34-DIN-06.09.2019-PRIVITOR-LA-ALEGEREA-PRESEDITNELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-35-DIN-06.09.2019-PRIVIND-ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENIJUD.VALCEA

HOTARAREA-NR-36-DIN-06.09.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZ.-CL-CA-MEMBRU-IN-CONS.DE-ADM.-AL-SC.GIM_.-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-37-DIN-06.09.2019-PRIVIND-TRANSFORMAREA-FUNCTIEI-PUBLICE-DE-CONDUCERE-DE-SECRETAR-COMUNA-IN-SECRETAR-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HOTARAREA-NR-38-DIN-06.09.2019-PRIVIND-INDREPTAREA-UNOR-ERORI-MATARIALE-CUPRINSE-IN-HCL-NR-30

HOTARAREA-NR-39-DIN-06.09.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-2019

HOTARAREA-NR-40-DIN-00.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-UTILIZARII-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-LOCAL-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2018

HOTARAREA-NR-41-DIN-09.10.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-42-DIN-09.10.2019-PRIVIND-AVIZAREA-PUG-SI-REGULAMENTUL-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-43-DIN-09.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-NR-DE-LOCURI-ALOCATE-PT.PERFECTIONAREA-PROFESIONALA-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI

HOTARAREA-NR-44-DIN-09.10.2019-PRIVIND-DAREA-IN-ADMINISTRARE-BUNURI-MOBILE-SI-IMOBILE-PROP.PUBLICA-UAT-PRUNDENI-CATRE-SC.GIM_.-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-45-DIN-09.10.2019-PRIVIND-LA-INSUSIREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COM-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-46-din-20.11.2019-PRIVIND-RECTIFICARE-BUGET

HOTARAREA-NR-47-din-20.11.2019-PRIVIND-ANULAREA-ACCESORIILOR-IN-CAZUL-OBLIGATIILOR-RESTANTE-LA-31-DEC-2018

HOTARAREA-NR-48-din-20.11.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HOTARAREA-NR-49-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-IORDACHE-NICULINA

HOTARAREA-NR-50-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-MIRESCU-VICTORIA

HOTARAREA-NR-51-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-DUMITRESCU-GHEORGHE

HOTARAREA-NR-52-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-INTERN-PT-ACORDAREA-VOUCHERELOR-DE-VACANTA

HOTARAREA-NR-53-din-20.11.2019-PRIVIND-INSTRUMENTAREA-PROIECTULUI-ASFALTARE-DRUMURI-IN-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-54-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-SCRISORII-DE-GARANTIE-PR-DRUMURI-DE-EXPLOATARE-AGRICOLA-IN-COM-PRUNDENIJUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-55-din-12.12.2019-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-56-din-12.12.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-57-din-12.12.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-APARATULUI-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HOTARAREA-NR-58-din-30.12.2019-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2020

Politici

Vremea