Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Hotărârile autorității deliberative

2022

HCL-NR-1-DIN-31.01.2022

HCL-NR-2-DIN-31.01.2022

HCL-NR-3-DIN-31.01.2022

HCL-NR-4-DIN-31.01.2022

HCL-NR-5-DIN-10.02.2022

HCL-NR-6-DIN-10.02.2022

HCL-NR-7-DIN-10.02.2022

HCL-NR-8-DIN-10.02.2022

HCL-NR-9-DIN-10.02.2022

HCL-NR-10-DIN-10.02.2022

HCL-NR-11-DIN-10.02.2022

HCL-NR-12-DIN-07.03.2022

HCL-NR-13-DIN-07.03.2022

HCL-NR-14-DIN-07.03.2022

HCL-NR-15-DIN-07.03.2022

HCL-NR-16-DIN-07.03.2022

HCL-NR-17-DIN-25.03.2021-STATUT-COMUNA

HCL-NR-17-DIN-28.03.2022

HCL-NR-18-DIN-28.03.2022

HCL-NR-19-DIN-28.03.2022

HCL-NR-20-DIN-28.03.2022

HCL-NR-21-DIN-28.03.2022

HCL-NR-22-DIN-08.04.2022

HCL-NR-23-DIN-08.04.2022

HCL-NR-24-DIN-08.04.2022

HCL-NR-25-DIN-08.04.2022

HCL-NR-26-DIN-08.04.2022

HCL-NR-27-DIN-08.04.2022

HCL-NR-28-DIN-19.04.2022

HCL-NR-29-DIN-19.04.2022

HCL-NR-30-DIN-28.04.2022

HCL-NR-31-DIN-28.04.2022

HCL-NR-32-DIN-28.04.2022

HCL-NR-33-DIN-25.05.2021-ROF

HCL-NR-33-DIN-28.04.2022

HCL-NR-34-DIN-28.04.2022

HCL-NR-35-DIN-28.04.2022

HCL-NR-36-DIN-16.05.2022

HCL-NR-37-DIN-16.05.2022

HCL-NR-38-DIN-16.05.2022

HCL-NR-39-DIN-23.05.2022

HCL-NR-40-DIN-23.05.2022

HCL-NR-41-DIN-23.05.2022

HCL-NR-42-DIN-23.05.2022

HCL-NR-43-DIN-23.05.2022

HCL-NR-44-DIN-20.06.2022

HCL-NR-45-DIN-20.06.2022

HCL-NR-46-DIN-30.06.2022

HCL-NR-47-DIN-30.06.2022

HCL-NR-48-DIN-30.06.2022

HCL-NR-51-DIN-25.07.2022

HCL-NR-52-DIN-25.07.2022

HCL-NR-53-DIN-12.08.2022

HCL-NR-54-DIN-12.08.2022

HCL-NR-55-DIN-29.09.2022

HCL-NR-56-DIN-29.09.2022

HCL-NR-58-DIN-24.10.2022

HCL-NR-59-DIN-24.10.2022

HCL-NR-60-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL NR 69 DIN 24.11.2022

HCL NR 70 DIN 24.11.2022

HCL NR 71 DIN 24.11.2022

HCL NR 72 DIN 24.11.2022

HCL NR 73 DIN 24.11.2022

HCL NR 74 DIN 24.11.2022

HCL NR 75 DIN 20.12.2022

HCL NR 76 DIN 20.12.2022

HCL NR 77 DIN 20.12.2022

HCL NR 78 DIN 20.12.2022

HCL NR 79 DIN 20.12.2022

HCL NR 80 DIN 20.12.2022

HCL NR 81 DIN 20.12.2022

HCL NR 82 DIN 20.12.2022

HCL NR 83 DIN 20.12.2022

HCL NR 84 DIN 20.12.2022

HCL NR 85 DIN 20.12.2022

HCL NR 86 DIN 26.12.2022

 

2021

Hotararea 1 din 08.01.2021

Hotararea 2 din 08.01.2021

Hotararea 3 din 08.01.2021

Hotararea 4 din 08.01.2021

Hotararea 5 din 28.01.2021

Hotararea 7 din 28.01.2021

Hotararea 8 din 28.01.2021

Hotararea 9 din 28.01.2021

Proiect de hotarare 10 din 13.01.2021

Proiect de hotarare 11 din 13.01.2021

Hotararea 12 din 25.02.2021

Hotararea 13 din 25.02.2021

Hotararea 14 din 25.02.2021

Hotararea 15 din 01.03.2021

Hotararea 16 din 25.03.2021

Hotararea 17 din 25.03.2021

Hotararea 18 din 25.03.2021

Hotararea 19 din 25.03.2021

Hotararea 20 din 25.03.2021

Hotararea 21 din 25.03.2021

Hotararea 23 din 23.04.2021

Hotararea 24 din 22.04.2021

Hotararea 25 din 22.04.2021

Hotararea 26 din 22.04.2021

Hotararea 27 din 22.04.2021

Hotararea 28 din 22.04.2021

Hotararea 29 din 22.04.2021

Hotararea 30 din 06.05.2021

Hotararea 31 din 25.05.2021

Hotararea 32 din 25.05.2021

Hotararea 33 din 25.05.2021

Hotararea 34 din 25.05.2021

HCL NR 35 DIN 25.05.2021

HCL NR 36 DIN 25.05.2021

HCL NR 37 DIN 25.05.2021

HCL NR 38 DIN 30.06.2021

HCL NR 39 DIN 30.06.2021

HCL NR 40 DIN 30.06.2021

HCL NR 44 DIN 23.07.2021

HCL NR 45 DIN 23.07.2021

HCL NR 46 DIN 23.07.2021

HCL NR 47 DIN 23.07.2021

HCL NR 48 DIN 23.07.2021

HOT NR 49

HOTARAREA NR 50

HCL NR 51

HCL NR 52

HCL NR 53 DIN 20.09.2021

HCL NR 54 DIN 20.09.2021

HCL NR 55 DIN 20.09.2021

HCL NR 56 DIN 20.09.2021

HCL NR 57 DIN 21.10.2021

HCL NR 58

HCL 59 DIN 21.10.2021

HCL 60 DIN 21.10.2021

HCL 61 DIN 21.10.2021

HCL 62 DIN 21.10.2021

HCL 63 DIN 21.10.2021

HCL NR 64 DIN 21.10.2021

HCL NR 65 DIN 21.10.2021

HCL NR 66 DIN 08.11.2021

HCL NR 67 DIN 15.12.2021

HCL NR 68 DIN 15.12.2021

HCL NR 69 DIN 15.12.2021

HCL NR 70 DIN 15.12.2021

HCL NR 71 DIN 15.12.2021

HCL NR 72 DIN 15.12.2021

HCL NR 73 DIN 15.12.2021

HCL NR 74 DIN 15.12.2021

HCL NR 75 DIN 15.12.2021

HCL NR 76 DIN 15.12.2021

HCL NR 77 DIN 23.12.2021

HCL NR 78 DIN 23.12.2021

2020

HCL-NR.1-DIN-30.11.2020-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA-AL-C.L.-PRUNDENI

HCL-NR.2-DIN-30.11.2020-PRIV-ORGANIZAREA-COMISIILOR-PE-DOMENII-DE-SPECIALITATE-ALE-CONSILIULUI-LOCAL-PRUNDENI-

HCL-NR.3-DIN-30.11.2020-PRIV.-ALEGEREA-VICEPRIMARULUI-COM-PRUNDENI HCL-NR.4-DIN-4.12.2020-

HCL-NR.5-DIN-4.12.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-PRELUNGIRII-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCIMM-SA-IFN

HCL-NR.6-DIN-22.12.2020-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PRECUM-SI-A-TAXELOR-SPECIALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR.7-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-UTILIZARII-DRUMULUI-DE-EXPLOATARE-PT-ACCES-LA-BALASTIERA-IN-COM-PRUNDENI-DE-CATRE-S.C.-REMSERVICE-SRL

HCL-NR.8-DIN-22.12.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORILOR-MATERIALE-DIN-ACTUL-ADMINISTRATIV-FISCAL

HCL-NR.9-DIN-22.12.2020-

HCL-NR.10-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-ACORDARII-SI-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE-PT-ELEVII-DIN-INVATAMANTUL-DE-STAT

HCL-NR.11-DIN-22.12.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-TRIMESTRUL-III-PE-ANUL-2020

HCL-NR.12-DIN-22.12.2020-PRIV.-MANDATAREA-REPREZENTANTULUI-COMUNEI-PRUNDENI-IN-ADI-APA-VALCEA-SA-APROBE-INCHEIERA-ACTELOR-ADITIONALE

HCL-NR.13-DIN-22.12.2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-EFICIENTE-ENERGETIC-PT-DOTAREA-PRIMARIEI-COMUNEI-PRUNDENI

HCL-NR-18-DIN-30.03.2020-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

HCL-NR-19-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.8-2020-DE-DELOGARE-A-UNUI-CONSILIER-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-20-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.9-2020-PRIV.-RETRAGEREA-DELEGARII-CONS.-LOCAL-PAUNESCU-TITEL-CARE-INDEPLINESTE-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-DE-VICEPRIM

HCL-NR-21-DIN-30.03.2020-PRIVIND-APROBAREA-INSTITUIREI-TAXEI-SPECIALE-SI-A-REGULAMENTULUI-PRIV.-ADMIN.-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-30.03.2020-PRIV-RESPINGEREA-PLANGERII-PREALABILE-INREG-LA-CONS.-LOCAL-PRUNDENI-SUB-NR.-2346-09.03.2020-FORMULATA-DE-MANOLEA-ELENA-IMPOTRIVA-HCL-NR.26-31.07.2019

HCL-NR-23-DIN-30.03.2020-PRIV.-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR.2-2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-30.03.2020-PRIV.-DELEGAREA-UNUI-CONS.-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-25-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-DOC.-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIREA-CONTRACTULUI-DE-DELEGARE-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-26-DIN-24.04.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-DE-PRELUNGIRE-PANA-LA-09.01.2020-A-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCMMS

HCL-NR-27-DIN-24.04.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-ANUL-2020

HCL-NR-28-DIN-24.04.2020-PRIV.-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-29-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-SI-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR-30-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-S.P.C.L.E.P.-PRUNDENI-FORMA-ACTUALIZATA

HCL-NR-31-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-MODIFICARII-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII-AL-PRIMARIEI-COM-PRUNDENI-PT-ANUL-2020

HCL-NR-32-DIN-28.05.2020-PRIV-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-33-DIN-28.05.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-IN-TRIM-II-2020

HCL-NR-34-DIN-22.06.2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-35-DIN-22.06.-2020-PRIV-INSTITUIREA-UNOR-FACILITATII-FISCALE-SI-APROB.-PROCED.-DE-ANULARE-A-ACCESORIILOR-AFERENTE-OBLIGATIILOR-BUGETARE-PRINCIPALE

HCL-NR-36-DIN-22.06.2020-PRIV-APROBAREA-DOC-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTULUI-DE-DELEGARA-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-37-DIN-22.06.2020-2020-PRIV-SCADEREA-DIN-EVIDENTELE-FISC.-A-UNOR-DEB.-DE-PLATAAMENZI-SI-ALTE-SANCTIUNI-PT-CONTRIBUABILI-PERS-FIZICE-DECEDATE

HCL-NR-38-DIN-16.07.2020-2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-MODERNIZARE-RETEA-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-39-DIN-30.07.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEM-II-2020

HCL-NR-40-DIN-30.07.2020-PRIV.-APROBAREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-ALCATUIESC-DOMENIUL-PUBLIC-SI-PRIVAT-AL-COM-PRUNDENI

HCL-NR-41-DIN-30.07.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-DIN-HCL-NR.31-2020-PRIV-APROB.-MODIF.-ORGANIGRAMEI-SI-A-STATULUI-DE-FUNCTII-PT-APARATUL-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HCL-NR-42-DIN-24.08.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-ANUL-2020

HCL-NR-43-DIN-08-09-2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-44-DIN-08.09.2020-PRIV-APROBAREA-DOC.-TEHNICO-ECONOMICE-SI-A-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICE-PT-FAZA-PROIECTARE-SI-EXECUTIE-LUCRARI-RIGOLE-BETONATE-MONOLIT

HCL-NR-45-DIN-08.09.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEMESTRU-II-2020

HCL-NR-46-DIN-09.09.2020-PRIVIND-UTILIZAREA-SUMEI-DE-70.00-MII-DIN-EXCEDENTUL-ANULUI-2019

HCL-NR-47-DIN-21.09.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2020-C.L.-AL-COM-PRUNDENI

2019

HCL-NR-1-DIN-15.01.2019-PRIVIND-CONSTATAREA-INCETARII-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-AL-DL.-CONSTANTIN-ION-SI-DECLARAREA-VACANTA-A-LOCULUI-DE-CONS.LOCAL-DETINUT-DE-ACESTA

HCL-NR-2-DIN-15.01.2019-PRIVIND-VALIDAREA-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-IN-CADRUL-C.L.-PRUNDENI-AL-D-LUI-MIU-GHEORGHE

HCL-NR-3-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROPUNERII-DE-RETEA-SCOLARA-IN-COM.PRUNDENI-PT-ANUL-2019-2020-C.L.-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HCL-NR-4-DIN-15.01.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HCL-NR-5-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROGRAMULUI-ANUAL-AL-ACHIZITIILOR-PUBLICE-PE-ANUL-2019

HCL-NR-6-DIN-15.01.2019-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM.PRUNDENI-PRIN-CONCESIONARE-SUB-FORMA-GESTIUNII-DELEGATE

HCL-NR-7-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTULUI-DE-INCHEIERE-A-EXERCITIULUI-BUGETAR-PRIVIND-BUGETUL-LOCAL-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COM-PRUNDENI-PE-2018

HCL-NR-8-DIN-28.02.2019-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HCL-NR-9-DIN-28.02.2019-PRIVIND-REALIZAREA-CONTRACTULUI-DE-INCHIRIERE-SPATIU-CANTINA-SOCIALA-PRUNDENI-INCHEIAT-INTRE-COM-PRUNDENI-SI-II-MUNTEANU-IONELA

HCL-NR-10-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PE-ANUL-2019-CE-VOR-FI-EXECUTATE-DE-BENEFICIARII-DE-AJUTOR-SOCIAL-CONF.LG_.416-2001

HCL-NR-11-DIN-29.03.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-12-DIN-29.03.2019-PRIVIND-ACTUALIZAREA-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIRE-A-RISCURILOR-PT.COM_.-PRUNDENI

HCL-NR-13-DIN-05.04.2019-PRIVIND-MODIF.-HCL-NR-6-2019-CU-PRIVIRE-LA-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-PRIN-CONCESIONARE

HCL-NR-14-DIN-19.04.2019-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-15-DIN-19.04.2019-PRIVIND-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HCL-NR-16-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PT-ANUL-2020

HCL-NR-17-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-SALARIILOR-DE-BAZA-PT-FUNCTIONARII-PUBLICI-SI-PERS.CONTRACTUAL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-18-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INFIINTAREA-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM.PRUNDENI

HCL-NR-19-DIN-10.04.2019-PRIVITOR-LA-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-ANEXEI-NR-1-LA-HCL-NR-52-DIN-07.12.2006

HCL-NR-20-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-DATEI-PT.ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENI-JUD.VALCEA

HCL-NR-21-DIN-31.05.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONSUMULUI-MAX.DE-CARBURANTI-PT-VEHICULE-SI-UTILAJE-CARE-DESERVESC-COM.PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-31.05.2019-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HCL-NR-23-DIN-31.05.2019-PRIVIND-DECLARAREA-BULDOEXCAVATORULUI-SI-ECHIPAMENTE-CA-BUN-DE-UTILITATE-PUBLICA-DE-INTERES-LOCAL-AL-UAT-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-28.06.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-25-DIN-28.06.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTRACTULUI-PRESTARI-SERV.SALUBRIZARE-CU-SOCIETATEA-BRAI-CATA-RM.VALCEA

HOTARAREA-NR-26-DIN-31.07.2019-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII

HOTARAREA-NR-27-DIN-31.07.2019-PRIVIND-INSUSIREA-ACORDULUI-DE-COOPERARE-PRIVIND-ORGANIZAREA-SI-EXERCITAREA-ACTIVITATII-DE-AUDIT-PUBLIC-INTERN

HOTARAREA-NR-28-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-APROBAREA-NORMELOR-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HOTARAREA-NR-29-DIN-31.07.2019-PRIVIND-CONSTITUIREA-FONDULUI-DE-REZERVA-BUGETARA-AFLAT-LA-DISPOZITIA-CL-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-30-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-REVOCAREA-HCL-NR-8-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-31-DIN-12.08.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-32-DIN-12.08.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZENTANTULUI-COM.PRUNDENI-IN-ADUNAREA-GEN.-A-ASOC.DE-DEZV.-INTERCOMUNITARA-APA-VALCEA-

HOTARAREA-NR-33-DIN-12.08.2019-PRIVIND-MODIF.ANEXEI-LA-HCL-NR-25-2019

HOTARAREA-NR-34-DIN-06.09.2019-PRIVITOR-LA-ALEGEREA-PRESEDITNELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-35-DIN-06.09.2019-PRIVIND-ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENIJUD.VALCEA

HOTARAREA-NR-36-DIN-06.09.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZ.-CL-CA-MEMBRU-IN-CONS.DE-ADM.-AL-SC.GIM_.-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-37-DIN-06.09.2019-PRIVIND-TRANSFORMAREA-FUNCTIEI-PUBLICE-DE-CONDUCERE-DE-SECRETAR-COMUNA-IN-SECRETAR-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HOTARAREA-NR-38-DIN-06.09.2019-PRIVIND-INDREPTAREA-UNOR-ERORI-MATARIALE-CUPRINSE-IN-HCL-NR-30

HOTARAREA-NR-39-DIN-06.09.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-2019

HOTARAREA-NR-40-DIN-00.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-UTILIZARII-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-LOCAL-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2018

HOTARAREA-NR-41-DIN-09.10.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-42-DIN-09.10.2019-PRIVIND-AVIZAREA-PUG-SI-REGULAMENTUL-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-43-DIN-09.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-NR-DE-LOCURI-ALOCATE-PT.PERFECTIONAREA-PROFESIONALA-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI

HOTARAREA-NR-44-DIN-09.10.2019-PRIVIND-DAREA-IN-ADMINISTRARE-BUNURI-MOBILE-SI-IMOBILE-PROP.PUBLICA-UAT-PRUNDENI-CATRE-SC.GIM_.-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-45-DIN-09.10.2019-PRIVIND-LA-INSUSIREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COM-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-46-din-20.11.2019-PRIVIND-RECTIFICARE-BUGET

HOTARAREA-NR-47-din-20.11.2019-PRIVIND-ANULAREA-ACCESORIILOR-IN-CAZUL-OBLIGATIILOR-RESTANTE-LA-31-DEC-2018

HOTARAREA-NR-48-din-20.11.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HOTARAREA-NR-49-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-IORDACHE-NICULINA

HOTARAREA-NR-50-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-MIRESCU-VICTORIA

HOTARAREA-NR-51-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-DUMITRESCU-GHEORGHE

HOTARAREA-NR-52-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-INTERN-PT-ACORDAREA-VOUCHERELOR-DE-VACANTA

HOTARAREA-NR-53-din-20.11.2019-PRIVIND-INSTRUMENTAREA-PROIECTULUI-ASFALTARE-DRUMURI-IN-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-54-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-SCRISORII-DE-GARANTIE-PR-DRUMURI-DE-EXPLOATARE-AGRICOLA-IN-COM-PRUNDENIJUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-55-din-12.12.2019-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-56-din-12.12.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-57-din-12.12.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-APARATULUI-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HOTARAREA-NR-58-din-30.12.2019-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2020

Hotărârile autorității deliberative

2022

HCL-NR-1-DIN-31.01.2022

HCL-NR-2-DIN-31.01.2022

HCL-NR-3-DIN-31.01.2022

HCL-NR-4-DIN-31.01.2022

HCL-NR-5-DIN-10.02.2022

HCL-NR-6-DIN-10.02.2022

HCL-NR-7-DIN-10.02.2022

HCL-NR-8-DIN-10.02.2022

HCL-NR-9-DIN-10.02.2022

HCL-NR-10-DIN-10.02.2022

HCL-NR-11-DIN-10.02.2022

HCL-NR-12-DIN-07.03.2022

HCL-NR-13-DIN-07.03.2022

HCL-NR-14-DIN-07.03.2022

HCL-NR-15-DIN-07.03.2022

HCL-NR-16-DIN-07.03.2022

HCL-NR-17-DIN-25.03.2021-STATUT-COMUNA

HCL-NR-17-DIN-28.03.2022

HCL-NR-18-DIN-28.03.2022

HCL-NR-19-DIN-28.03.2022

HCL-NR-20-DIN-28.03.2022

HCL-NR-21-DIN-28.03.2022

HCL-NR-22-DIN-08.04.2022

HCL-NR-23-DIN-08.04.2022

HCL-NR-24-DIN-08.04.2022

HCL-NR-25-DIN-08.04.2022

HCL-NR-26-DIN-08.04.2022

HCL-NR-27-DIN-08.04.2022

HCL-NR-28-DIN-19.04.2022

HCL-NR-29-DIN-19.04.2022

HCL-NR-30-DIN-28.04.2022

HCL-NR-31-DIN-28.04.2022

HCL-NR-32-DIN-28.04.2022

HCL-NR-33-DIN-25.05.2021-ROF

HCL-NR-33-DIN-28.04.2022

HCL-NR-34-DIN-28.04.2022

HCL-NR-35-DIN-28.04.2022

HCL-NR-36-DIN-16.05.2022

HCL-NR-37-DIN-16.05.2022

HCL-NR-38-DIN-16.05.2022

HCL-NR-39-DIN-23.05.2022

HCL-NR-40-DIN-23.05.2022

HCL-NR-41-DIN-23.05.2022

HCL-NR-42-DIN-23.05.2022

HCL-NR-43-DIN-23.05.2022

HCL-NR-44-DIN-20.06.2022

HCL-NR-45-DIN-20.06.2022

HCL-NR-46-DIN-30.06.2022

HCL-NR-47-DIN-30.06.2022

HCL-NR-48-DIN-30.06.2022

HCL-NR-51-DIN-25.07.2022

HCL-NR-52-DIN-25.07.2022

HCL-NR-53-DIN-12.08.2022

HCL-NR-54-DIN-12.08.2022

HCL-NR-55-DIN-29.09.2022

HCL-NR-56-DIN-29.09.2022

HCL-NR-58-DIN-24.10.2022

HCL-NR-59-DIN-24.10.2022

HCL-NR-60-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-62-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-63-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-64-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-65-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-66-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-67-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL-NR-68-DIN-24.10.2022

HCL NR 69 DIN 24.11.2022

HCL NR 70 DIN 24.11.2022

HCL NR 71 DIN 24.11.2022

HCL NR 72 DIN 24.11.2022

HCL NR 73 DIN 24.11.2022

HCL NR 74 DIN 24.11.2022

HCL NR 75 DIN 20.12.2022

HCL NR 76 DIN 20.12.2022

HCL NR 77 DIN 20.12.2022

HCL NR 78 DIN 20.12.2022

HCL NR 79 DIN 20.12.2022

HCL NR 80 DIN 20.12.2022

HCL NR 81 DIN 20.12.2022

HCL NR 82 DIN 20.12.2022

HCL NR 83 DIN 20.12.2022

HCL NR 84 DIN 20.12.2022

HCL NR 85 DIN 20.12.2022

HCL NR 86 DIN 26.12.2022

 

2021

Hotararea 1 din 08.01.2021

Hotararea 2 din 08.01.2021

Hotararea 3 din 08.01.2021

Hotararea 4 din 08.01.2021

Hotararea 5 din 28.01.2021

Hotararea 7 din 28.01.2021

Hotararea 8 din 28.01.2021

Hotararea 9 din 28.01.2021

Proiect de hotarare 10 din 13.01.2021

Proiect de hotarare 11 din 13.01.2021

Hotararea 12 din 25.02.2021

Hotararea 13 din 25.02.2021

Hotararea 14 din 25.02.2021

Hotararea 15 din 01.03.2021

Hotararea 16 din 25.03.2021

Hotararea 17 din 25.03.2021

Hotararea 18 din 25.03.2021

Hotararea 19 din 25.03.2021

Hotararea 20 din 25.03.2021

Hotararea 21 din 25.03.2021

Hotararea 23 din 23.04.2021

Hotararea 24 din 22.04.2021

Hotararea 25 din 22.04.2021

Hotararea 26 din 22.04.2021

Hotararea 27 din 22.04.2021

Hotararea 28 din 22.04.2021

Hotararea 29 din 22.04.2021

Hotararea 30 din 06.05.2021

Hotararea 31 din 25.05.2021

Hotararea 32 din 25.05.2021

Hotararea 33 din 25.05.2021

Hotararea 34 din 25.05.2021

HCL NR 35 DIN 25.05.2021

HCL NR 36 DIN 25.05.2021

HCL NR 37 DIN 25.05.2021

HCL NR 38 DIN 30.06.2021

HCL NR 39 DIN 30.06.2021

HCL NR 40 DIN 30.06.2021

HCL NR 44 DIN 23.07.2021

HCL NR 45 DIN 23.07.2021

HCL NR 46 DIN 23.07.2021

HCL NR 47 DIN 23.07.2021

HCL NR 48 DIN 23.07.2021

HOT NR 49

HOTARAREA NR 50

HCL NR 51

HCL NR 52

HCL NR 53 DIN 20.09.2021

HCL NR 54 DIN 20.09.2021

HCL NR 55 DIN 20.09.2021

HCL NR 56 DIN 20.09.2021

HCL NR 57 DIN 21.10.2021

HCL NR 58

HCL 59 DIN 21.10.2021

HCL 60 DIN 21.10.2021

HCL 61 DIN 21.10.2021

HCL 62 DIN 21.10.2021

HCL 63 DIN 21.10.2021

HCL NR 64 DIN 21.10.2021

HCL NR 65 DIN 21.10.2021

HCL NR 66 DIN 08.11.2021

HCL NR 67 DIN 15.12.2021

HCL NR 68 DIN 15.12.2021

HCL NR 69 DIN 15.12.2021

HCL NR 70 DIN 15.12.2021

HCL NR 71 DIN 15.12.2021

HCL NR 72 DIN 15.12.2021

HCL NR 73 DIN 15.12.2021

HCL NR 74 DIN 15.12.2021

HCL NR 75 DIN 15.12.2021

HCL NR 76 DIN 15.12.2021

HCL NR 77 DIN 23.12.2021

HCL NR 78 DIN 23.12.2021

2020

HCL-NR.1-DIN-30.11.2020-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA-AL-C.L.-PRUNDENI

HCL-NR.2-DIN-30.11.2020-PRIV-ORGANIZAREA-COMISIILOR-PE-DOMENII-DE-SPECIALITATE-ALE-CONSILIULUI-LOCAL-PRUNDENI-

HCL-NR.3-DIN-30.11.2020-PRIV.-ALEGEREA-VICEPRIMARULUI-COM-PRUNDENI HCL-NR.4-DIN-4.12.2020-

HCL-NR.5-DIN-4.12.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-PRELUNGIRII-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCIMM-SA-IFN

HCL-NR.6-DIN-22.12.2020-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PRECUM-SI-A-TAXELOR-SPECIALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR.7-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-UTILIZARII-DRUMULUI-DE-EXPLOATARE-PT-ACCES-LA-BALASTIERA-IN-COM-PRUNDENI-DE-CATRE-S.C.-REMSERVICE-SRL

HCL-NR.8-DIN-22.12.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORILOR-MATERIALE-DIN-ACTUL-ADMINISTRATIV-FISCAL

HCL-NR.9-DIN-22.12.2020-

HCL-NR.10-DIN-22.12.2020-PRIV.-APROBAREA-ACORDARII-SI-CUANTUMULUI-BURSELOR-SCOLARE-PT-ELEVII-DIN-INVATAMANTUL-DE-STAT

HCL-NR.11-DIN-22.12.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-TRIMESTRUL-III-PE-ANUL-2020

HCL-NR.12-DIN-22.12.2020-PRIV.-MANDATAREA-REPREZENTANTULUI-COMUNEI-PRUNDENI-IN-ADI-APA-VALCEA-SA-APROBE-INCHEIERA-ACTELOR-ADITIONALE

HCL-NR.13-DIN-22.12.2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-ACHIZITIE-ECHIPAMENTE-EFICIENTE-ENERGETIC-PT-DOTAREA-PRIMARIEI-COMUNEI-PRUNDENI

HCL-NR-18-DIN-30.03.2020-Privind-alegerea-presedintelui-de-sedinta

HCL-NR-19-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.8-2020-DE-DELOGARE-A-UNUI-CONSILIER-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-20-DIN-30.03.2020-PRIVIND-REVOCAREA-HCL-NR.9-2020-PRIV.-RETRAGEREA-DELEGARII-CONS.-LOCAL-PAUNESCU-TITEL-CARE-INDEPLINESTE-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-DE-VICEPRIM

HCL-NR-21-DIN-30.03.2020-PRIVIND-APROBAREA-INSTITUIREI-TAXEI-SPECIALE-SI-A-REGULAMENTULUI-PRIV.-ADMIN.-TAXEI-SPECIALE-DE-SALUBRIZARE-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-30.03.2020-PRIV-RESPINGEREA-PLANGERII-PREALABILE-INREG-LA-CONS.-LOCAL-PRUNDENI-SUB-NR.-2346-09.03.2020-FORMULATA-DE-MANOLEA-ELENA-IMPOTRIVA-HCL-NR.26-31.07.2019

HCL-NR-23-DIN-30.03.2020-PRIV.-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-HCL-NR.2-2020-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-CL-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-30.03.2020-PRIV.-DELEGAREA-UNUI-CONS.-LOCAL-SA-INDEPLINEASCA-TEMPORAR-ATRIBUTIILE-VICEPRIMARULUI-COM.-PRUNDENI

HCL-NR-25-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-DOC.-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIREA-CONTRACTULUI-DE-DELEGARE-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-26-DIN-24.04.2020-PRIV-APROBAREA-SOLICITARII-DE-PRELUNGIRE-PANA-LA-09.01.2020-A-SCRISORII-DE-GARANTARE-NR.433-23.08.2017-DE-LA-FNGCMMS

HCL-NR-27-DIN-24.04.2020-PRIV.-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COMUNEI-PRUNDENI-PE-ANUL-2020

HCL-NR-28-DIN-24.04.2020-PRIV.-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-29-DIN-24.04.2020-PRIV.-APROBAREA-SI-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2021

HCL-NR-30-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-A-S.P.C.L.E.P.-PRUNDENI-FORMA-ACTUALIZATA

HCL-NR-31-DIN-28.05.2020-PRIV-APROBAREA-MODIFICARII-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII-AL-PRIMARIEI-COM-PRUNDENI-PT-ANUL-2020

HCL-NR-32-DIN-28.05.2020-PRIV-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-ANUAL-AL-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-REZULTAT-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2019-IN-EXERCITIUL-BUGETAR-2020

HCL-NR-33-DIN-28.05.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-IN-TRIM-II-2020

HCL-NR-34-DIN-22.06.2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-35-DIN-22.06.-2020-PRIV-INSTITUIREA-UNOR-FACILITATII-FISCALE-SI-APROB.-PROCED.-DE-ANULARE-A-ACCESORIILOR-AFERENTE-OBLIGATIILOR-BUGETARE-PRINCIPALE

HCL-NR-36-DIN-22.06.2020-PRIV-APROBAREA-DOC-NECESARE-DEMARARII-PROCEDURII-DE-ATRIBUIRE-A-CONTRACTULUI-DE-DELEGARA-PRIN-CONCESIUNE-A-SERVICIULUI-DE-SALUBRIZARE

HCL-NR-37-DIN-22.06.2020-2020-PRIV-SCADEREA-DIN-EVIDENTELE-FISC.-A-UNOR-DEB.-DE-PLATAAMENZI-SI-ALTE-SANCTIUNI-PT-CONTRIBUABILI-PERS-FIZICE-DECEDATE

HCL-NR-38-DIN-16.07.2020-2020-PRIV-IMPLEMENTAREA-PROIECTULUI-MODERNIZARE-RETEA-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM-PRUNDENI

HCL-NR-39-DIN-30.07.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEM-II-2020

HCL-NR-40-DIN-30.07.2020-PRIV.-APROBAREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-ALCATUIESC-DOMENIUL-PUBLIC-SI-PRIVAT-AL-COM-PRUNDENI

HCL-NR-41-DIN-30.07.2020-PRIV-INDREPTAREA-ERORII-MATERIALE-DIN-HCL-NR.31-2020-PRIV-APROB.-MODIF.-ORGANIGRAMEI-SI-A-STATULUI-DE-FUNCTII-PT-APARATUL-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HCL-NR-42-DIN-24.08.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-ANUL-2020

HCL-NR-43-DIN-08-09-2020-PRIV-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HCL-NR-44-DIN-08.09.2020-PRIV-APROBAREA-DOC.-TEHNICO-ECONOMICE-SI-A-INDICATORILOR-TEHNICO-ECONOMICE-PT-FAZA-PROIECTARE-SI-EXECUTIE-LUCRARI-RIGOLE-BETONATE-MONOLIT

HCL-NR-45-DIN-08.09.2020-PRIV-RECTIFICARE-BUGET-LOCAL-PE-SEMESTRU-II-2020

HCL-NR-46-DIN-09.09.2020-PRIVIND-UTILIZAREA-SUMEI-DE-70.00-MII-DIN-EXCEDENTUL-ANULUI-2019

HCL-NR-47-DIN-21.09.2020-PRIV-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2020-C.L.-AL-COM-PRUNDENI

2019

HCL-NR-1-DIN-15.01.2019-PRIVIND-CONSTATAREA-INCETARII-DE-DREPT-A-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-AL-DL.-CONSTANTIN-ION-SI-DECLARAREA-VACANTA-A-LOCULUI-DE-CONS.LOCAL-DETINUT-DE-ACESTA

HCL-NR-2-DIN-15.01.2019-PRIVIND-VALIDAREA-MANDATULUI-DE-CONS.LOCAL-IN-CADRUL-C.L.-PRUNDENI-AL-D-LUI-MIU-GHEORGHE

HCL-NR-3-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROPUNERII-DE-RETEA-SCOLARA-IN-COM.PRUNDENI-PT-ANUL-2019-2020-C.L.-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HCL-NR-4-DIN-15.01.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HCL-NR-5-DIN-15.01.2019-PRIVIND-APROBAREA-PROGRAMULUI-ANUAL-AL-ACHIZITIILOR-PUBLICE-PE-ANUL-2019

HCL-NR-6-DIN-15.01.2019-PRIVIND-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-AL-COM.PRUNDENI-PRIN-CONCESIONARE-SUB-FORMA-GESTIUNII-DELEGATE

HCL-NR-7-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTULUI-DE-INCHEIERE-A-EXERCITIULUI-BUGETAR-PRIVIND-BUGETUL-LOCAL-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-AL-COM-PRUNDENI-PE-2018

HCL-NR-8-DIN-28.02.2019-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HCL-NR-9-DIN-28.02.2019-PRIVIND-REALIZAREA-CONTRACTULUI-DE-INCHIRIERE-SPATIU-CANTINA-SOCIALA-PRUNDENI-INCHEIAT-INTRE-COM-PRUNDENI-SI-II-MUNTEANU-IONELA

HCL-NR-10-DIN-28.02.2019-PRIVIND-APROBAREA-PLANULUI-DE-ACTIUNI-SI-LUCRARI-DE-INTERES-LOCAL-PE-ANUL-2019-CE-VOR-FI-EXECUTATE-DE-BENEFICIARII-DE-AJUTOR-SOCIAL-CONF.LG_.416-2001

HCL-NR-11-DIN-29.03.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-12-DIN-29.03.2019-PRIVIND-ACTUALIZAREA-PLANULUI-DE-ANALIZA-SI-ACOPERIRE-A-RISCURILOR-PT.COM_.-PRUNDENI

HCL-NR-13-DIN-05.04.2019-PRIVIND-MODIF.-HCL-NR-6-2019-CU-PRIVIRE-LA-DELEGAREA-GESTIUNII-SERV.PUBLIC-DE-SALUBRIZARE-PRIN-CONCESIONARE

HCL-NR-14-DIN-19.04.2019-PRIVIND-APROBAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-15-DIN-19.04.2019-PRIVIND-UTILIZAREA-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HCL-NR-16-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INDEXAREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PT-ANUL-2020

HCL-NR-17-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-SALARIILOR-DE-BAZA-PT-FUNCTIONARII-PUBLICI-SI-PERS.CONTRACTUAL-COM.PRUNDENI-PT-2019

HCL-NR-18-DIN-19.04.2019-PRIVIND-INFIINTAREA-SERVICIULUI-DE-ILUMINAT-PUBLIC-IN-COM.PRUNDENI

HCL-NR-19-DIN-10.04.2019-PRIVITOR-LA-MODIFICAREA-SI-COMPLETAREA-ANEXEI-NR-1-LA-HCL-NR-52-DIN-07.12.2006

HCL-NR-20-DIN-19.04.2019-PRIVIND-STABILIREA-DATEI-PT.ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENI-JUD.VALCEA

HCL-NR-21-DIN-31.05.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONSUMULUI-MAX.DE-CARBURANTI-PT-VEHICULE-SI-UTILAJE-CARE-DESERVESC-COM.PRUNDENI

HCL-NR-22-DIN-31.05.2019-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HCL-NR-23-DIN-31.05.2019-PRIVIND-DECLARAREA-BULDOEXCAVATORULUI-SI-ECHIPAMENTE-CA-BUN-DE-UTILITATE-PUBLICA-DE-INTERES-LOCAL-AL-UAT-PRUNDENI

HCL-NR-24-DIN-28.06.2019-PRIVITOR-LA-ALEGERE-PRESEDINTE-DE-SEDINTA

HCL-NR-25-DIN-28.06.2019-PRIVIND-APROBAREA-CONTRACTULUI-PRESTARI-SERV.SALUBRIZARE-CU-SOCIETATEA-BRAI-CATA-RM.VALCEA

HOTARAREA-NR-26-DIN-31.07.2019-PRIVIND-APROBAREA-ORGANIGRAMEI-SI-STATULUI-DE-FUNCTII

HOTARAREA-NR-27-DIN-31.07.2019-PRIVIND-INSUSIREA-ACORDULUI-DE-COOPERARE-PRIVIND-ORGANIZAREA-SI-EXERCITAREA-ACTIVITATII-DE-AUDIT-PUBLIC-INTERN

HOTARAREA-NR-28-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-APROBAREA-NORMELOR-PRIVIND-STABILIREA-SI-SANCTIONAREA-FAPTELOR-CARE-CONSTITUIE-CONTRAVENTII-IN-DOMENIUL-EDILITAR-GOSPODARESC

HOTARAREA-NR-29-DIN-31.07.2019-PRIVIND-CONSTITUIREA-FONDULUI-DE-REZERVA-BUGETARA-AFLAT-LA-DISPOZITIA-CL-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-30-DIN-31.07.2019-PRIVITOR-LA-REVOCAREA-HCL-NR-8-PRIVIND-INSUSIREA-PROPUNERILOR-PT-ACTUALIZAREA-PUG-SI-A-REGULAMENTULUI-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-31-DIN-12.08.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-32-DIN-12.08.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZENTANTULUI-COM.PRUNDENI-IN-ADUNAREA-GEN.-A-ASOC.DE-DEZV.-INTERCOMUNITARA-APA-VALCEA-

HOTARAREA-NR-33-DIN-12.08.2019-PRIVIND-MODIF.ANEXEI-LA-HCL-NR-25-2019

HOTARAREA-NR-34-DIN-06.09.2019-PRIVITOR-LA-ALEGEREA-PRESEDITNELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-35-DIN-06.09.2019-PRIVIND-ORGANIZAREA-ZILEI-COM.PRUNDENIJUD.VALCEA

HOTARAREA-NR-36-DIN-06.09.2019-PRIVIND-DESEMNAREA-REPREZ.-CL-CA-MEMBRU-IN-CONS.DE-ADM.-AL-SC.GIM_.-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-37-DIN-06.09.2019-PRIVIND-TRANSFORMAREA-FUNCTIEI-PUBLICE-DE-CONDUCERE-DE-SECRETAR-COMUNA-IN-SECRETAR-GENERAL-AL-COM.PRUNDENI

HOTARAREA-NR-38-DIN-06.09.2019-PRIVIND-INDREPTAREA-UNOR-ERORI-MATARIALE-CUPRINSE-IN-HCL-NR-30

HOTARAREA-NR-39-DIN-06.09.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-LOCAL-AL-COM-PRUNDENI-PE-2019

HOTARAREA-NR-40-DIN-00.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-UTILIZARII-EXCEDENTULUI-BUGETULUI-LOCAL-LA-INCHEIEREA-EXERCITIULUI-BUGETAR-2018

HOTARAREA-NR-41-DIN-09.10.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-DE-VENITURI-SI-CHELTUIELI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-42-DIN-09.10.2019-PRIVIND-AVIZAREA-PUG-SI-REGULAMENTUL-LOCAL-DE-URBANISM

HOTARAREA-NR-43-DIN-09.10.2019-PRIVIND-APROBAREA-NR-DE-LOCURI-ALOCATE-PT.PERFECTIONAREA-PROFESIONALA-A-FUNCTIONARILOR-PUBLICI

HOTARAREA-NR-44-DIN-09.10.2019-PRIVIND-DAREA-IN-ADMINISTRARE-BUNURI-MOBILE-SI-IMOBILE-PROP.PUBLICA-UAT-PRUNDENI-CATRE-SC.GIM_.-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-45-DIN-09.10.2019-PRIVIND-LA-INSUSIREA-INVENTARULUI-BUNURILOR-CARE-APARTIN-DOMENIULUI-PUBLIC-AL-COM-PRUNDENI

HOTARAREA-NR-46-din-20.11.2019-PRIVIND-RECTIFICARE-BUGET

HOTARAREA-NR-47-din-20.11.2019-PRIVIND-ANULAREA-ACCESORIILOR-IN-CAZUL-OBLIGATIILOR-RESTANTE-LA-31-DEC-2018

HOTARAREA-NR-48-din-20.11.2019-PRIVIND-SCOATEREA-DIN-EVIDENTA-FISCALA-A-SUMELOR-DE-PLATA-NEACHITATE-OPERATORILOR-ECONOMICI

HOTARAREA-NR-49-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-IORDACHE-NICULINA

HOTARAREA-NR-50-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-MIRESCU-VICTORIA

HOTARAREA-NR-51-din-20.11.2019-PRIVITOR-LA-PRELUNGIREA-CONTRACTULUI-DE-CONCESIUNE-INCHEIAT-CU-CMI-DR.-DUMITRESCU-GHEORGHE

HOTARAREA-NR-52-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-INTERN-PT-ACORDAREA-VOUCHERELOR-DE-VACANTA

HOTARAREA-NR-53-din-20.11.2019-PRIVIND-INSTRUMENTAREA-PROIECTULUI-ASFALTARE-DRUMURI-IN-COM-PRUNDENI-JUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-54-din-20.11.2019-PRIVIND-APROBAREA-SCRISORII-DE-GARANTIE-PR-DRUMURI-DE-EXPLOATARE-AGRICOLA-IN-COM-PRUNDENIJUD-VALCEA

HOTARAREA-NR-55-din-12.12.2019-PRIVIND-ALEGEREA-PRESEDINTELUI-DE-SEDINTA

HOTARAREA-NR-56-din-12.12.2019-PRIVIND-RECTIFICAREA-BUGETULUI-PE-ANUL-2019

HOTARAREA-NR-57-din-12.12.2019-PRIVIND-APROBAREA-REGULAMENTULUI-DE-ORGANIZARE-SI-FUNCTIONARE-AL-APARATULUI-DE-SPECIALITATE-AL-PRIMARULUI

HOTARAREA-NR-58-din-30.12.2019-PRIVIND-STABILIREA-IMPOZITELOR-SI-TAXELOR-LOCALE-PE-ANUL-2020

Politici

Vremea