Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL NR 38 - 2023 CU PRIVIRE LA APROBARE DEMARARE PROCEDURA ACREDITARE COMPARTIMENT ASISTEMNTA SOCIALA IN CADRUL UAT PRUNDENI