Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

HCL NR 22-2023 PRIVIND AVIZAREA STUDULUI DE SPECIALITATE PT STABILIREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA A SERV DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE