Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

MODEL- DECLARATIE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI-TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT AFLATE IN PROPRIETATEA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE