Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

DISPOZITIA-NR.-65-15.05.2020-ACTUALIZAREA-COMISIEI-DE-MONITORIZARE-RESPONSABILA-CU-IMPLEMENTAREA-SI-DEZVOLTAREA-SISTEMULUI-DE-CONTROL-INTERN-MANAGERIAL-LA-NIVELUL-COM.-PRUNDENI