Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

DISPOZITIA NR 1 DIN 3.01.2022 REF LA ACOPERIREA DEFINITIVA A DEFICITULUI SECTIUNII DE DEZV. LA SFEXERCITIULUI BUGETAR 2021 DIN EXCEDENT AN ANTERIOR