Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

Politici

Vremea

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. locuințe

Nr. grădinițe

Nr. școli

Numele localităților aflate în administrație:
Marcea, Prodăneşti, Ioneşti, Bucsani, Foteşti, Guguianca, Delureni, Fiscălia, Dealu Mare.

Date statistice

Suprafață (ha)

Intravilan (ha)

Extravilan (ha)

Populație

Gospodării

Nr. locuințe

Nr. grădinițe

Nr. școli

Numele localităților aflate în administrație:
Marcea, Prodăneşti, Ioneşti, Bucsani, Foteşti, Guguianca, Delureni, Fiscălia, Dealu Mare.

Politici

Vremea