Primăria comunei PRUNDENI
Județul Vâlcea

ITL-PRUNDENI-ANUNT-COLECTIV-PRIVIND-ACTE-ADMINISTRATIVE-PENTRU-CONTRIBUABILI-PERSOANE-JURIDICE-SI-FIZICE-NR.9258-SI-9259-DIN-06.11.2019